Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Budgetförslag 2021

Med start i maj presenterar partierna i regionfullmäktige sina förslag till budget för det kommande året 2021. På denna sida publiceras förslagen så snart partierna presenterat dem.

Det är regionfullmäktige som beslutar om Västra Götalandsregionens budget. Fullmäktige ger de övergripande ramarna för verksamheten och vilken inriktning verksamheten ska ha det kommande året. I budgeten står det bland annat vilka satsningar som politikerna vill ska genomföras eller startas under året. Regionfullmäktiges budgetmöte är planerat till den 8-9 juni 2020 i Stenungsund.

När fullmäktige beslutat om budgeten startar arbetet med detaljerna för varje nämnd och verksamhet. Först i slutet av hösten, när nämnderna beslutat om sina detaljbudgetar, vet verksamheterna hur mycket pengar de fått till den egna verksamheten.

På grund av den pågående coronapandemin är det ekonomiska läget svårt att förutsäga. Både Västra Götalandsregionerns intäkter och kostnader påverkas av läget i det svenska sammhället och i världen. Budgetförslagen bygger på aktuella prognoser från bland annat SKR, Sveriges kommuner och regioner, men prognoserna är mer osäkra än någonsin. Detta gör att fullmäktige under året kan behöva revidera budgeten utifrån nya förutsättningar och prognoser.

Senast uppdaterad: 2020-06-11 11:31