Månadsuppföljning

Under 2018 publiceras koncernens och verksamheternas delårsrapporter för mars och augusti. Månadsrapport med koncernövergripande uppföljning publiceras för mars, augusti och december. Snabbfakta tas fram för några av verksamheterna inom Västra Götalandsregionen och publiceras för mars, augusti och december.

Månadsrapport 

Snabbfakta 

Västra Götalandsregionens delårsrapport augusti 2018.pdf

Sammanfattningar från verksamheternas delårsrapport augusti 2018.pdf

Västra Götalandsregionens delårsrapport mars 2018.pdf

Sammanfattningar från verksamheternas delårsrapport mars 2018.pdf

Västra Götalandsregionens delårsrapport augusti 2017.pfd

Sammanfattningar från verksamheternas delårsrapport augusti 2017.pdf

Västra Götalandsregionens delårsrapport mars 2017.pfd

Sammanfattningar från verksamheternas delårsrapport mars 2017.pdf

Delårsrapporter

Titel
Senast uppdaterad: 2018-11-14 13:25