Restnoterade produkter från leverantören Mediq

Leverantören Mediq har problem med att leverera katetrar.
Föreslagna ersättningsprodukter från leverantören är godkända.
Det är dock viktigt att notera att ersättningsprodukter kommer utan bipackad förfylld glycerinspruta vilket ordinarie produkt innehåller.
Det finns att beställa glycerinsprutor på Marknadsplatsen med artikelnummer 200010280 som kan användas till katetern.

Kontaktperson hos Koncerninköp:
Patrik Algotsson
patrik.algotsson@vgregion.se
072 453 90 32

Ersättningsbrev AquaFlate art.nr 178305-14_17_Patrik Algotsson.docx