Förändringsstopp/begränsad förändring i Katalogen från 14 januari 2019

Med anledning av förberedelser som utförs inför övergång till ny e-handelslösning MP2.0 och nytt system för Hjälpmedelstjänsten, kommer det från vecka 2 vara förändringsstopp, alternativt tillåtas begränsade förändringar i produkt- och avtalsinformation.

Beroende på om dina avtalade produkter omfattas av Hjälpmedelstjänsten och/eller Västra Götalandsregionens (VGRs) e-handel gäller olika tidsperioder för vad som tillåts.

Läs mer på sidan Nationell katalog för produkter och avtal:
Förändringsstopp/begränsad förändring i Nationell katalog för produkter och avtal (Katalogen) från 14 januari 2019

Senast uppdaterad: 2019-01-11 11:31