Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionen inför ett nytt eHandelssystem våren 2018

Foto: Foto Paul Björkman

Under våren 2018 kommer Västra Götalandsregionen införa en ny ehandelssystem, Visma Proceedo, för elektronisk handel av varor och tjänster. Syftet är att införa ett standardssytem som förenklar hanteringen för både beställare och leverantörer.

Vad innebär det för mig som leverantör?

Ehandelssystemet bakom Marknadsplatsen kommer att bytas ut. Alla leverantörer som är
anslutna till Marknadsplatsen kommer därför behöva flytta sin anslutning till det nya systemet Visma Proceedo. Arbetet med att flytta leverantörerna till det nya systemet kommer att starta under hösten och pågå under hösten/vintern 2017.

Vad händer nu?

Med start i mitten av oktober 2017 kommer ehandelsansvarige hos respektive leverantör få en elektronisk enkät skickad direkt till sig där uppgifter för den tekniska uppsättningen ska fyllas i. Den informationen behövs för att vi skall kunna ansluta er som leverantör och se till att era produkter även fortsättningsvis är beställningsbara.

Visma Proceedo Leverantörsportal

För er som inte tidigare arbetat i Visma Proceedos leverantörsportal kommer
en speciell inbjudan att skickas via epost där vi önskar få in ert svar snarast möjligt eftersom
avtalen sedan ska kopplas till dig som leverantör. Detta arbete utför Leverantörssupporten vid uppstart.

Utbildning

Utbildningstillfällen för samtliga leverantörer kommer att genomföras i anslutning till systembytet under första kvartalet 2018. Mer information och anmälningslänkar kommer att skickas ut senare.

Viktigt

Under en övergångstid kommer ni eventuellt att få arbeta i både Proceedo och Katalogen/Marknadsplatsen. Mer information om detta kommer under hösten.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på e-postadress marknadsplatsen.support@vgregion.se om du har frågor om systembytet.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:40