Viktig information i samband med förberedelser inför ny e-handel

Har du säkerställt att dina avtalade produkter lästs in korrekt? Har du läst in samtliga avtal? Är det korrekt produkt- och avtalsinformation?

I samband med det pågående valideringsarbetet av inlästa kataloger, kan du komma att bli kontaktad vid frågor/behov av inläsning av ny katalog. 

Läs mer på sidan För dig som leverantör:
Viktig information i samband med förberedelser inför ny e-handel

 

 

Senast uppdaterad: 2019-01-11 11:27