Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Etiska och sociala krav

Våra etiska och sociala krav i upphandlingar grundas dels på lagen om offentlig upphandling, men utgår även från konventioner från FN och ILO(internationella arbetsorganisationen).

Många av de produkter vi köper in tillverkas i länder med utbredd fattigdom, där det förekommer brott mot mänskliga rättigheter. Vi har därför ett ansvar att säkerställa att våra inköp inte gynnar företag som bryter mot dessa. 

Gemensam uppförandekod för leverantörer

Sedan 2010 samarbetar samtliga regioner och landsting i Sverige med att utveckla metoder för att ställa och följa upp etiska krav i upphandling. Detta samarbete har lett fram till en uppförandekod för leverantörer, som är ett krav i våra upphandlingar. Vi förutsätter att våra leverantörer följer koden, och vi gör regelbundet revisioner och uppföljningar av våra avtal.

Sociala krav

Att ta social hänsyn i upphandlingssammanhang innebär att krav/villkor i en upphandling ställs, som syftar till att nå en ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället. En entydig definition på vad som innefattas i begreppet är svårt att ge. Men det innebär bland annat att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuella läggning, könsöverskridande identitet och yttring, religion och trosuppfattning eller annan orsak.

Prioriterade riskområden

Detta är de områden som landstingen och regionerna bedömt som prioriterade riskområden. Anledningen är att en stor del av produkterna framställs i länder där risken för avvikelser mot vår uppförandekod är stor.

  • Instrument
  • Medicinteknik
  • Handskar och operationsartiklar
  • Förbandsartiklar
  • Textilier
  • Läkemedel
  • IT
  • Livsmedel
Senast uppdaterad: 2017-01-24 08:38