Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Miljökrav

Västra Götalandsregionens miljöpåverkan sker till stor del genom valet och användandet av olika produkter i verksamheterna. För att bidra till att minska regionens miljöpåverkan är det därför viktigt att ha ett effektivt arbetssätt avseende miljöanpassad upphandling och inköp.

Miljöpåverkan

En stor del av Västra Götalandsregionens miljöpåverkan sker genom konsumtion av varor och tjänster. Denna påverkan kan minska genom att miljöplanen utgör en del av underlaget när Västra Götalandsregionens behov inför upphandling definieras, att tydliga miljökrav ställs vid upphandling och att dessa följs upp under avtalsperioden.

Miljökompetens

Vissa upphandlingar är av stor betydelse för att VGR:s miljömål ska kunna nås. I projektgrupperna som genomför dessa upphandlingar ska miljökompetens säkerställas.

Regionalt samarbete

Koncerninköp tillsammans med Västra Götalandsregionens miljöavdelning samarbetar med förvaltningarnas miljöchefer/miljösamordnare med syftet att öka efterfrågan och inköp av miljöanpassade varor och tjänster.

Gruppens primära arbetsområden är att identifiera de upphandlingsområden som är prioriterade ur miljöhänsyn, att ta fram förslag till regiongemensamma miljökrav, samt ta fram strategier för att kommunicera ut miljömervärdet till verksamheterna för att möjliggöra ett miljömedvetet produktval vid inköp. Arbetsgruppen är rådgivande till Västra Götalandsregionens kundråd.

Senast uppdaterad: 2022-10-21 14:27