Miljöprioriterade upphandlingar

Varje år läggs särskilt miljöfokus på upphandlingar som anses ha stor miljöpåverkan.

Relevanta baskrav kring miljöledningssystem, kemikalier, förpackningar etc. ställs alltid i våra upphandlingar.

I sammanställningen nedan listas de upphandlingar där ytterligare miljökrav ställs, då de bedöms ha stor påverkan på Västra Götalandsregionens miljömål.

Listan uppdateras årligen och gäller för 2019.

 • Resebyråtjänster 
 • Blodpåsar inklusive automatiska blodkomponentextraktorer
 • Datortomografer
 • MR utrustning
 • SPECT-SPECT /CT ramavtal
 • Avfallshantering
 • Bilvårds- och recondprodukter
 • Budtransporter
 • Drivmedel (nationellt avtal SKL)
 • Drivmedel till fordon - fordonsgas
 • Eldningsprodukter och drivmedel i bulk
 • Flyttjänster
 • Fordon - personbilar och lätta lastbilar
 • Förbruknings- och förvaringsprodukter
 • Inredning
 • Järnhandelssortiment
 • Kemtekniskt städ och kök
 • Kontanthantering
 • Kontorsartiklar
 • Leksaker och pyssel
 • Livsmedel bryggeri
 • Livsmedel ekologiskt nötkött
 • Livsmedel fruktkorgar
 • Livsmedel färsk fisk
 • Livsmedel färsk frukt och grönsaker
 • Livsmedel färskt bröd och konditori
 • Livsmedel grossist
 • Livsmedel kaffe
 • Livsmedel mejeri
 • Livsmedel oberett kött
 • Livsmedel potatis
 • Ljuskällor och elmaterial
 • Posthanteringstjänster
 • Taxitjänster
 • Textilier Tvätteriet Alingsås
 • Transport av hjälpmedel, lokala turbilar
 • Transport av hjälpmedel, nattslingan
 • Transport av läkemedelsnära varor
 • Transport av material och textilier
 • TvA op-tex flergångs
 • Vitvaror Standardprodukter
 • IT-tjänst - PC-arbetsplats
 • Ramavtal - Skrivare, MFP, etikettskrivare och förbrukning
 • Teleprodukter
 • Inkontinens, urologi, mag-tarm ÖV, SL och SL specialsortiment
 • Rekvisitionsläkemedel
 • Nutrition
 • Ambulansfordon
 • Dialys förbrukning
 • Förband och sårläkningsartiklar inkl. gips med tillbehör
 • Kemtekniska produkter för hand och hud
 • Medicinska undersökningshandskar
 • Diatermi och ultraljudsdissektorer för kärlförslutning
 • Dränage och sugprodukter
 • Epidural anestesi och intraosseös infart
 • Injektion och infusion
 • Kundanpassade set operation
 • Medel för spol- och diskdesinfektion
 • Operationshandskar
 • Operationslampor
 • Operationstextilier engångs
 • Respiration/Cirkulation
 • Spol/diskdesinfektorer
 • Dental förbrukning (del 1-4)
 • Tandtekniska tjänster
Senast uppdaterad: 2019-05-03 11:35