Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Upphandling och innovation

Upphandling är ett verktyg genom vilket innovation kan uppmuntras och nya lösningar, som är till nytta för vår verksamhet kan utvecklas. Innovationsupphandling är ingen upphandlingsform, men kan i vissa fall vara resultatet av en avslutad upphandling.

Innovation är en prioriterad fråga inom Västra Götalandsregionen. I både 2017 års budget och i VG2020-strategin framgår det att VGR ska jobba med innovation på flera olika sätt. En viktig väg att arbeta med frågan är genom upphandling.

Koncerninköp arbetar aktivt och strukturerat för att integrera innovationer och innovativt tänkande i våra upphandlingar. Utöver det har vi ett nära samarbete med övriga avdelningar och enheter inom VGR, tex Regional utveckling och Innovationsplattformen. Inom Västra Götalandsregionen har vi ett kontaktnät som täcker leverantörer, intresseorganisationer, science parks och andra landsting och regioner med vilka vi utbyter erfarenhet och driver projekt för att nya idéer ska bli innovationer som vinner insteg i vår verksamhet.

Upphandling och innovation på flera sätt

Koncerninköp bidrar till innovation genom våra upphandlingar, bland annat när

  • Upphandlingen inbjuder till utveckling av produkt eller lösning som ännu inte finns på marknaden, och som fyller vårt behov
  • Upphandlingen är öppen för att en känd produkt eller lösning från en annan bransch eller användningsområde anpassat för vårt behov
  • Upphandlingen möjliggör att flera kända produkter eller lösningar kombineras på ett nytt sätt för vårt behov
  • Upphandlingen är innovativt utförd i syfte att möjliggöra innovativa anbud och lösningar för vårt behov, eller då avtalet skapar nya möjligheter för vårt behov

VG2020-strategin

VG2020-strategin är styrdokumentet för utvecklingen i Västra Götaland mellan åren 2014-2020. Här läggs stor vikt vid innovation och hur Västra Götalandsregionen ska samarbeta med både näringsliv och andra offentliga organisationer.

Regional utveckling

I innovationsfrågan har koncerninköp ett nära samarbete med regional utveckling, som arbetar för att förbättra förutsättningarna för regionens små- och medelstora företag att utveckla och kommersialisera nya innovationer.

Mötesplatser och evenemang

Västra Götalandsregionen skapar mötesplatser och arrangerar evenemang för utbyte av idéer, tankar och kunskap om hållbar regional utveckling.

Innovationsplattformen

Innovationsplattformen är en enhet inom Västra Götalandsregionen som har uppdraget att främja innovationer i hela Västra Götalandsregionen. Innovationsplattformen VGR stimulerar, värderar och hanterar innovativa idéer som utvecklar sjukvården och bidrar till regional tillväxt inom life science.

Senast uppdaterad: 2017-01-24 08:38