Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Produktutveckling under avtalstiden

Ett sätt att driva utveckling och möjliggöra införande av innovationer i verksamheten, är att ha ett pågående utvecklingsprojekt under avtalstiden. Leif Längfors på koncerninköp berättar hur han fick in innovationstänk i två upphandlingar. Han skrev in ett obligatoriskt krav som kan resultera i en marknad för annat än fossil plast.

- Vi kan ju inte ställa så höga eller svåra krav att vi inte får några anbud, säger Leif Längfors, strategisk upphandlare på koncerninköp. Han förklarar att dialogen pågick ett år innan kraven kom ner på pränt. Lösningen blev att ställa krav på att leverantören under avtalstiden ska medverka till utveckling av sin produkt eller produktionsprocess. På så sätt kan målet om att leverera produkter i förnyelsebar råvara uppfyllas. Leif har på detta sätt fört in innovation i ordinarie avtal för medicinbägare och mikroformar.

För att nå resultat skapades en trappa för införandet, där det sista steget innebär att en viss procent av levererad volym ska vara tillverkad av förnyelsebar råvara.
- Att ställa krav på förnyelse och innovation i upphandling är ett sätt att påverka att det blir en förändring i stort, säger Leif. Förhoppningen är att andra landsting ska hänga på och ställa samma krav.

Kravställandet

- Vi valde ut medicinbägare för att få igång ett tänkande och för att få med leverantörerna i arbetet med en lösning på problemet. Två av hindren var att det är en liten volym och en medicinteknisk produkt, säger Leif.

Kravet som formulerades av miljöavdelningen var att minst 40% av levererad volym ska vara tillverkad av förnyelsebar råvara. En viktig del av kravställningen var att undvika majs och sockerrör, som inte är bra ur klimat- och miljösynpunkt. Anledningen är att det bara finns ett bolag som tillverkar råvara av dessa material. Bolaget tillverkar den i Sydamerika, vilket innebär långa transporter, och vid produktion av sockerrör skövlas skog och marken förstörs av besprutning.

En innovativ lösning

Den tillverkare som fick uppdraget hade tidigare inte använt förnyelsebar råvara i produktionen. De började räkna på massbalansen i produktionskedjan för att se hur mycket råvara som krävs för att ersätta en viss mängd fossilbaserad råvara. En genomförbar lösning som de valde att testa. Kortfattat innebär massbalans att mängden förnyelsebar råvara i tillverkningen beror på totalmängden plast som krävs för att tillverka slutprodukten.

- Påverkan på miljön blir redan i första steget, när de köper gas. Gasen tillverkas inom Europa och består till exempel av rester från skogsindustrin, säger Leif Längfors. Klimatpåverkan minskar med totalt 20 ton koldioxid genom bytet från fossil råvara till återvunnen råvara. 
- Råvaran i varje bägare väger cirka 2 gram, till Västra Götalandsregionens cirka 5 miljoner bägare går det åt cirka 10 ton material och koldioxidutsläppen minskar med 2 kg co2/1 kg råvara, säger Hanna Sand Lindskog, regionutvecklare Miljö.

Kostnaden för att göra klimatet en tjänst är cirka 4 öre/styck i prisökning. VGR förbrukar årligen cirka 5 miljoner medicinbägare, det blir en kostnad på cirka 200 000 kronor.

Mikroformarna

Anledningen till att mikroformarna valdes ut är att de produceras i större volym jämfört med medicinbägarna. En annan orsak är att svart plast inte går att återvinna, den är ännu sämre ur miljösynpunkt, samtidigt som det är en produkt som ökar i antal. 
- Det har skrivits i facktidningar att det pågår ett arbete inom skogsindustrin med att ta fram prover på ett antal produkter, bland annat matformar tillverkade av 100% skogsindustriråvara, men att det inte finns någon storskalig produktion av det, säger Leif. Det är nu leverantörernas uppgift att ta fram lösningar för att se till att minst 80% av levererad volym är tillverkad av förnyelsebar råvara. Under tiden köper kunderna det som finns tillgängligt.

- Om användarna vill byta till ett annat alternativ, exempelvis mikroformar tillverkade av cellulosa under avtalets gång innan det nya avtalet är på plats, är det ju ett steg i rätt riktning, säger Hanna Sand Lindskog. Målet är att få tillverkare och grossister att vakna.

Senast uppdaterad: 2019-08-29 15:18