Bättre samverkan för att främja innovation i näringslivet genom upphandling

Med målet att skapa förutsättningar för innovation i näringslivet genom upphandling drivs under 2017 ett projekt för ökad innovationskraft. Projektet är ett samarbete mellan koncerninköp och Regional utveckling, och syftar till att hitta nya vägar för Västra Götalandsregionen att främja innovation.

Representanter från både koncerninköp och Regional Utveckling kommer under året arbeta brett både med interna och externa intressenter, för att hitta nya arbetssätt.

Har du synpunkter eller förslag på hur Västra Götalandsregionen kan utveckla sitt arbete med upphandling och innovation, kontakta någon av projektledarna.

Upphandling och innovation

Västra Götalandsregionen bidrar till innovation genom våra upphandlingar, bland annat när

  • Upphandlingen inbjuder till utveckling av produkt eller lösning som ännu inte finns på marknaden, och som fyller vårt behov
  • Upphandlingen är öppen för att en känd produkt eller lösning från en annan bransch eller användningsområde anpassat för vårt behov
  • Upphandlingen möjliggör att flera kända produkter eller lösningar kombineras på ett nytt sätt för vårt behov
  • Upphandlingen är innovativt utförd i syfte att möjliggöra innovativa anbud och lösningar för vårt behov, eller då avtalet skapar nya möjligheter för vårt behov

Så arbetar vi med innovation och upphandling

Catarina Björk Sjöling

Projektledare

Jenny Sjöstedt

Projektledare
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27