Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Upphandlingsplan

Västra Götalandsregionens upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras bli klara under 2022. Upphandlingar där det i dag finns avtal med möjlig förlängning kan komma att skjutas framåt i tiden.

Västra Götalandsregionen har en verksamhetsstyrd inköpsprocess vilket innebär att det finns 11 inköpsstyrgrupper och Västfastigheter som beslutar inom olika områden. Indelningen i upphandlingsplanen följer dessa områden.

Västtrafiks trafikupphandlingar återfinns inte i denna plan.

Hållbarhetskrav

I alla upphandlingar ställs relevanta baskrav kring bland annat miljöledningssystem, kemikalier och hållbar leveranskedja. Vissa upphandlingar är särskilt prioriterade för utökade hållbarhetskrav. I dessa upphandlingar ställs ytterligare krav kring miljö och/eller sociala krav då de bedöms ha stor påverkan på Västra Götalandsregionens miljömål och mål för social hållbarhet.

Anmärkning

Västfastigheter genomför fastighets- och byggrelaterade upphandlingar och som komplement till information i upphandlingsplanen finns en sida för byggprojekt som genomförs i VGR:s regi.

Kvartal 1 2022

 • Banktjänster för Västra Götalandsregionen
 • Konsulttjänster avseende granskning av vårdgivares följsamhet till avtal och lag
 • Konsulttjänster avseende informationssäkerhet
 • Rekryteringstjänster

Kvartal 2 2022

 • Bårhustjänster och transporter av avlidna
 • Certifiering av ledningssystem
 • Handledning av Västra Götalandsregionens personal
 • Karriärplanering och omställningsinsatser
 • Ledarskap ST-läkare
 • Ledarskapsutbildning för ST läkare inom allmän medicin
 • Utbildning Suicide Prevention/Närhälsan
 • Utredning, analys och utvärdering inom regional utveckling

Kvartal 3 2022

 • Administrativt stöd vid leasing samt utredning avseende leasing/hyra av lös egendom
 • Konferenstjänster
 • Kvalificerat konsultstöd för högsta ledningen
 • Statistiska konsultationer och analyser inom klinisk forskning

Kvartal 4 2022

 • Mediebevakning
 • Psykoterapiutbildning ST-läkare VGR

 

Kvartal 1 2022

 • Angiografiutrustning
 • CBCT-utrustning (Cone-Beam Computed Tomography)
 • UUS-avtal Terarecon

Kvartal 2 2022

 • Mobila C-bågar
 • Ultraljud för gyn, obstetrik och uro
 • Ultraljud radiologi

Kvartal 3 2022

 • Ultraljud för kardiologi och kärl
 • Ultraljud för PoC och akut

Kvartal 4 2022

 • Kontrastinjektorer för angiografi
 • Radioaktiva Läkemedel
 • Teleradiologi

Kvartal 1 2022

 • Biogastraktor / Sötåsen
 • Fruktkorgar - reserverad upphandling
 • Gödeseltunna / Uddetorp
 • Kläder till Ambulanssjukvården
 • Livsmedel färskt bröd och  konditori
 • Pallhämtning
 • Prenumerationstjänster (SKL) 
 • Rörtransportsystem
 • Storköksutrustning köket SkaS Skövde utg 2
 • Transport av material och textilier
 • Upphandlingskonsulter
 • Vikmaskiner och mangelseparator till Tvätteriet Alingsås

Kvartal 2 2022

 • Avyttring fordon, maskiner och lös egendom
 • Blanketter och trycksaker 2021
 • Café- och restaurangverksamhet Vitlycke museum
 • Entrémattor
 • Foder till smådjukr /Naturbruk
 • Fruktkorgar - reserverad upphandling
 • Fönsterputs
 • Id-bank
 • Möbler återbruk, inkl. tillhörande tjänster (Adda) 
 • Operationstextilier engångs
 • Reparation och underhåll storköksutrustning
 • Skärgårdsrenhållning
 • Trädgårdsprodukter, biologiskt växtskydd och tillbehör 2021
 • Upphandling LMN, paket övrigt

Kvartal 3 2022

 • Arbetsglasögon
 • Dryckesautomater (SKL)
 • Flammskyddade bäddtextilier TvA
 • Förbruknings och Förvaringsprodukter (papper och plast)
 • Möbler (Adda)
 • Storköksutrustning
 • Övervakningsutrustning - CCTV
 •  

Kvartal 4 2022

 • Arkiv och säker förvaring
 • Caféverksamhet Naturhistoriska muséet
 • Livsmedel färsk fisk
 • Posthanteringstjänster 2022
 • Textilier Tvätteriet Alingsås
 • Tjänt serviceentreprenad tvätt av kundägt gods
 • Utgödslingsrobotar / Naturbruk mg VästFastigheter
 •  

Kvartal 1 2022

 • Batteri till hörapparat
 • Hörapparat inkl tillbehör och reservdelar

Kvartal 2 2022

 • Hygienhjälpmedel
 • Synhjälpmedel - förstorande videosystem
 • Synhjälpmedel - glas, synsvagsoptik, bågar

Kvartal 3 2022

 • Hjälpmedel för alternativ telefoni
 • Hjälpmedel för strukturera dag, tid och aktivitet
 • Kontaktlinser

Kvartal 4 2022

 • Medicinska arbetsstolar
 • Ortopedtekniska produkter
 • Rekonditionering rullstolar
 • Stå- och träningshjälpmedel
 • Synhjälpmedel- ADL, fick minne och Daisy

Kvartal 1 2022

 • Abstinensbehandling för vuxna som använder alkohol och droger
 • Barn- och ungdomsmedicin
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Beredskapsjour för Närhälsan
 • Poliklinisk hemodialysbehandling för patienter med kronisk njursvikt i Falköping 
 • Sömnapné
 • Vuxenpsykiatrisk öppen vård

Kvartal 2 2022

 • Naturunderstödd rehabilitering (NUR) alt. aktivitet (NUA) på landsbygd i Skaraborg
 • Plastikkirurgi
 • Specialisiserad öppenvård vid närsjukhusen i Fyrbodal
 • Tjänst hårreducering
 • Tjänster - Psykolog /Regionalt behov

Kvartal 3 2022

 • Barnlogopedi
 • Gynekologi (köpt vård)
 • In vitro fertilisering, IVG

Kvartal 4 2022

 • Ögonsjukvård
 • Öppen specialiserad närsjukvård i Göteborg

Kvartal 1 2022

 • Bokningsstöd fordon
 • Forskningsstudie applösning  utb. och träningsstöd artrospatienter
 • IT-system - Moduluppbyggt Fastighetssystem
 • IT-system för stråldosregistrering
 • LIMS-system för PET-radiofarmaci - uniks SU
 • Ramavtal Datacenter Kammarkollegiet
 • TV-kanaler för offentlig miljö
 • Upphandling av E-id för Invänare i region
 • UUS avtal Hamlet
 • UUS avta Jeeves/Laptu/VoiceDirect Sisjödepån

Kvartal 2 2022

 • Egenmonitorering
 • Egenmonitorering till IBD-patienter
 • Medibas
 • Skrivare och MFP 2022_V2
 • Stöd för hyrpersonal
 • Upphandling Journal- och Verksamhetsstödsystem
 • Videoavisering för patienter Obstetrik /VGR

Kvartal 3 2022

 • Dokumenthantering laboratoriemedicin
 • Ramavtal Datacenter - Nätverksprodukter
 • Remiss och svarsportal
 • Systemstöd för stiftelseadministration på VGR

Kvartal 4 2022

 • IT-tjänst - Telematik
 • Kontaktcenter

 

Kvartal 1 2022

 • Analysutrustning för luftvägspatogener - snabb-PCR
 • Lab Reagensavtal - TFD/Microgenics
 • Lab Reagensavtal, BD
 • Lab Reagensavtal, Oxoid
 • Lab realtids PCR för faecespatogener
 • Lab UUS-avtal-bMx
 • Lab UUS-avtal- Techtum
 • Multiplate
 • UUS - Ljusmikroskop för laboratoriebruk

Kvartal 2 2022

 • Hematologiutrustning för patientnära analys
 • Lab Mirkobiologiska Substrat och plattor
 • Lab Reagensavtal - Promega Biotech
 • Lab Reagensavtal - Sysmex Nordic
 • Patientnära analyser - Snabbtest droganalys i urin

Kvartal 3 2022

 • HRMS
 • Lab Reagensavtal - Vingmed
 • Lab Reagensavtal, Euroim
 • Patientnära analysutrustning - HbA1c, urinanalyser

Kvartal 4 2022

 • Aferes förbrukning
 • Lab Reagensavtal, BioS
 • Lab Serviceavtal, LabTeam
 • Lab Serviceavtal, Nino
 • Lab Serviceavtal, Oxoid
 • Lab Serviceavtal, VWR
 • Lab Utrustning för analys av CT/NG
 • UUS - Laboratorieutrustning Mediq
 • UUS - Laboriatorieutrustning Triolab

 

Kvartal 1 2022

 • Nutrition och sondmatningstillbehöv
 • Sevofluran - No1AB08
 • Stomiprodukter - tillbehör 2

Kvartal 2 2022

 • Inkontinens blås och tarmdysfunktion 2
 • Inkontinens, blås och tarmdysfunktion

Kvartal 4

 • Insulinpumpar, rtCGM och isCGM

 

Kvartal 1 2022

 • Centrala dialyskatetrar och kateterlås
 • Förbrukning till OCT-utrustning, integrerad
 • Hemhemodialysbehandling som funktion
 • IVA-bår till ambulansflyget i Göteborg

Kvartal 2 2022

 • EKG elektroder
 • Hjärtklaffprotes och div andra maskiner
 • Kemprodukter vård- och personlig hygien samt fotvård (3)
 • Pacemaker/ICD, ILR, tillbehör och förbrukning
 • Undertrycksbehandling av sår

Kvartal 3 2022

 • Allmän diagnostik utrustning
 • Förbrukningsartiklar för Gynekologi och Obstetrik
 • Hjärtklaffar och annuloplastikringar

Kvartal 4 2022

 • Fysioterapiutrustning med tillbehör
 • HLR dockor
 • Interventionell kardiologi, radiologi och neuroradiologi
 • Ljusbehandlingsutrustning Medisun / Ramavtalsbehov
 • Reproduktionsmedicin

 

Kvartal 1 2022

 • Endoskopidiskdesinfektorer
 • Kundanpassade set (ögonoperation)
 • Ortopediska axel- och armbågsledsimplantat
 • Ortopediska ryggimplantat
 • Radiofrekvensbehandling ytlig venös insufficiens
 • Spol- och diskdesinfektorer
 • Sterilemballage

Kvartal 2 2022

 • Endoskopi Stel förbrukning
 • Förbrukning och implantat till Handkirurgi Op
 • Hemodynamisk monitorering, plattformar och tillbehör
 • Neurokirurgisk implantat
 • Ramavtal för ögonbottenkamera och OCT.
 • Spol- och diskdesinfektorer
 • Sprut och Volympumpar

Kvartal 3 2022

 • Benledda hörselimplantat och ljudprocessorer
 • Förbrukning till ögonoperation i VGR
 • Smärtpumpar
 • Undersökningslampor, ramavtal

Kvartal 4 2022

 • Autoklaver och Service
 • Cochlea Implantat med processor och tillbehör
 • Endoskopi Stel förbrukning URO/Prokto/Rekto/TEM
 • Implantatsystem för skelettförankrad protes
 • Medicinska Försörjningsenheter / Pendlar, ramavtal
 • Optiska mätinstrument Ögon VGR
 • Respiration/Cirkulation
 • Sterila engångsset och instrument
 • Sågutrustning thorax
 • Sängar för Intensivvård och förlossning
 • Temperaturreglering patient
 • Ögonmikroskop/spaltlampor inkl tillbehör
 • Ögonproteser

Kvartal 4 2022

 • Spirometri
 • Utr för rTMS/repetiv Transkraniell Magnetstimul.
 • Ventilatorer (för hemsjukvård)

 

Senast uppdaterad: 2022-03-21 13:36