Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Upphandlingsplan

Västra Götalandsregionens upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras bli klara under 2021. Upphandlingar där det i dag finns avtal med möjlig förlängning kan komma att skjutas framåt i tiden.

Västra Götalandsregionen har en verksamhetsstyrd inköpsprocess vilket innebär att det finns 12 inköpsstyrgrupper och Västfastigheter som beslutar inom olika områden. Indelningen i upphandlingsplanen följer dessa områden.

Västtrafiks trafikupphandlingar återfinns inte i denna plan.

Miljökrav

I alla upphandlingar ställs relevanta baskrav kring bland annat miljöledningssystem, kemikalier och förpackningar. Upphandlingar som är stjärnmarkerade är miljöprioriterade. I dessa upphandlingar ställs ytterligare miljökrav då de bedöms ha stor påverkan på Västra Götalandsregionens miljömål.

Anmärkning

Västfastigheter genomför fastighets- och byggrelaterade upphandlingar och som komplement till information i upphandlingsplanen finns en sida för byggprojekt som genomförs i VGR:s regi.

Upphandlingsplanen för styrgrupp laboratoriemedicin är under bearbetning och kommer att publiceras inom kort.

Kvartal 1 2021

 • Bårhustjänster och transporter av avlidna

Kvartal 2 2021

 • Kvalificerade konsulttjänster ekonomi och finans
 • Mediebyråtjänster
 • Monitorering
 • Tjänst Språkgranskning av vetenskapliga artiklar
 • Utbildning  - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 30 HP

Kvartal 3 2021

 • Banktjänster för Västra Götalandsregionen
 • Resebyråtjänster
 • Analys- och rådgivningstjänster

Kvartal 4 2021

 • Ledarskapsutbildning för ST läkare inom allmän medicin
 • Upphandlingskonsulter 2021
 • Utredning, analys och utvärdering inom regional utveckling 2020

 

Kvartal 1 2021

 • Transmissionselektronmikroskop
 • Utvecklings-, Underhåll- och Supportavtal (UUS) för Philips Intellispace Concerto

Kvartal 2 2021

 • Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS)
 • Kombinationsutrustning CBCT (Cone-Beam Computed Tomography) / panoramaröntgenapparat
 • Systemstöd för Trombolys/Trombektomi
 • Vätskekromatograf med trippelkvadrupolmasspektrometer (UHPLC-MS/MS)

Kvartal 3 2021

 • Kontrastinjektorer för CT och MR
 • Sensorer och anslutningssystem för intraoral röntgenteknik
 • Ultraljud för radiologi, kardiologi och gynekologi/obstetrik

Kvartal 4 2021

 • CBCT-utrustning (Cone-Beam Computed Tomography) / Specialist FTV GBG
 • Diffusionskammare
 • Kontrastinjektorer för angiografi
 • Personburen strålskyddsutrustning

Kvartal 1 2021

 • Dragbilstjänst av trailer
 • FKU Personbilar, El, Gas och Laddhybrid
 • Livsmedel grossist
 • Pallhämtning
 • Rullande undersökningsmöbler - förhandlat förfarande
 • Storköksutrustning SkaS Skövde
 • Transport Mat
 • Vattenanläggning / SU Patologi lab
 • Vitvaror (SKL)

Kvartal 2 2021

 • Avfallshantering VGR
 • Brandskyddsutbildning
 • Catering VGR
 • Decanter cenrifuge
 • Doseringsutrustning Tvätteriet Alingsås
 • Flammskyddade bäddtextilier TvA
 • Fruktkorgar
 • Gasolförsörjning
 • Gratifikationer och gåvor 2020
 • Kantinvagnar för transport och förvaring av varm och kall mat
 • Lantbruksförnödenheter
 • Livsmedel Oberett kött
 • Lokalvård publika miljöer
 • Mammografi trailer
 • Operationstextilier flergångs Tvätteriet Alingsås
 • Rullande undersökningsmöbler
 • Serveringslösningar för Högsbo Sjukhus
 • Skördare för skogsutbildning
 • Städmaskiner
 • Såmaskin / Naturbruk
 • Textilier Innovation....
 • Tidningar och tidsskrifter/Prenumerationstjänster (SKL)
 • Tillägg Textilier Tvätteriet Alingsås RS 2018-03899

Kvartal 3 2021

 • Kemtekniskt Städ och Kök
 • Larm och säkerhetsteknik
 • Livsmedel färskt bröd och konditori
 • Renovering av möbler till Psykiatrins kvarter SÄS
 • Städredskap
  Transponders för id-märkning av textilier
 • Transport av material och textilier

Kvartal 4 2021

 • Arbetsglasögon
 • Avyttring fordon, maskiner och lös egendom
 • Kläder till Ambulanssjukvården
 • Litteratur (SKL)
 • Livsmedel färsk frukt, grönsaker och potatis
 • Ångdrivna tumlare TvA

Kvartal 1 2021

 • Externa rehabiliteringsprogram utomlands
 • Kirurgi (köpt vård)
 • Koloskopi (köpt vård)
 • Läkarbemanning jourcentraler Närhälsan
 • Vaccinationstjänst mot Covid 19

Kvartal 2 2021

 • Behandling ytlig venös insufficiens (köpt vård)
 • Bemannade operationssalar
 • Kemiska anlayser på vattenprover för dialysverksamhet

Kvartal 3 2021

 • Avgiftning och öppenvård för missbrukare
 • Externa rehabiliteringsprogram i Sverige
 • Utbildning Suicide Prevention / Närhälsan
 • Vuxenpsykiatrisk öppenvård på specialistnivå i centrala Göteborg

Kvartal 4 202

 • Psykoterapeuttjänster
 • Radiologiska tjänster
 • Rehabilitering för patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom
 • Screening och radiologisk bröstdiagnostik
 • Urologi öppen och slutenvård (köpt vård)
 • Barnlogopedi SÄS (Köpt vård)
 • Barn och ungdomsmedicin
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Vuxenpsykiatri
 • Plastkirurgi
 • IVF

Kvartal 1 2021

 • CareLink System
 • Finansiellt Informationssystem
 • IT-tjänst - Plattformskomponent för SMS
 • Produkter och Tjänster för identifiering och behörighet
 • Ramavtal Säkerhetsutrustning
 • Skanningssystem
 • Upphandling av webbaserad tjänst, klamydia- och gonorréprovtagning

Kvartal 2 2021

 • Bilbokningssystem
 • Förvaltningsavtal 265000, nuvarande RS 2019-04099, CGI Sverige AB
 • Förvaltningsavtal för R7 e-arkiv
 • Infrastruktur för mobiltelefonitäckning inomhus
 • IT-Konsultmäklare 2021
 • IT-Stöd för hantering av celler och vävnader för transplantation
 • IT-System - Spårbarhetssystem för transport av gods
 • IT-system för stråldosregistrering
 • IT-Tjänst - IrisBG
 • IT-Tjänst Teleoperatörstjänster
 • Kassasystem 2020
 • LIMS-system för PET-radiofarmacin - unikt SU
 • Ramavtal - Dikteringsutrustning och Ergonomisk utrustning för diktering
 • Ramavtal Datacenter Kammarkollegiet
 • Ramavtal Telefoniprodukter
 • Toner och förbrukningsartiklar för skrivare 2021
 • Träningsprogram
 • UUS avtal Jeeves/Laptu/ VoiceDirect Sisjödepån

Kvartal 3 2021

 • FKU Telefoniprodukter (telefoniplattform)
 • IT-tjänst för Evidensbaserat förskrivningssystem UpToDate
 • Regionalt system för registrering och hantering av radiofarmaka för nuklearmedicinska hotlab
 • Skannerhårdvara
 • Skrivare och MFP 2022
 • Tjänst att förevisa TV inom regionen

Kvartal 4 2021

 • IT-service Analytics UUS
 • IT-Tjänst Licenspartner
 • Ramavtal Rakel som produkt och tjänst
 • System för Triagering

 

Kvartal 1 2021

 • Dosdispensering och dosexpediering av läkemedel för öppenvård

Kvartal 1 2021

 • Akutväskor
 • Automatisk Peritoenaldialys
 • Förbrukning Dialys
 • Förbrukning Dialysmaskiner
 • Oxygenkoncentratorer Stationära/Portabla
 • Stötvågsutrustning för litotripsi behandling av njur-och uretärstenar (ESWL)

Kvartal 2 2021

 • Ambulansfordon 2020
 • Inhalationsutrustning och hyperton koksalt för inhalation
 • Kolposkop med kamera
 • Pacemaker/ICD, ILR och tillbehör

Kvartal 3 2021

 • Engångshandskar för vård och omsorg (3)
 • Förbrukningsartiklar för Gynekologi och Obstetrik
 • Holter EKG
 • Kemtekniska produkter för vård- och personlig hygien inklusive fotvårdsprodukter
 • Kompression- och antitrombosprodukter
 • Slangset, oxygenatorer barn samt övrig förbrukning Hjärtlungmaskin barn och vuxen
 • Sömnapné, CPAP och Masker
 • Ventilatorer (för hemsjukvård)

Kvartal 4 2021

 • Ventilatorer (för hemsjukvård)
 • Elektrofysiologi och ablation
 • Hjärtlungmaskin och nycklad förbrukning
 • HLR Docka
 • Lungfunktionmätningsutrustning (RS 2020-05644)
 • Transportkuvössystem (ambulans-, helikopter- och flygtransport)

 

Kvartal 1 2021

 • Axel och armbågsledsimplantat
 • Diatermihandtag med integrerat rökutsug, teleskopfunktion och coatad knivelektrod engångs
 • Kirurgiska Pannlampor
 • Operationsmateriel neurokirurgi
 • Optiska mätinstrument Ögon VGR
 • Ortopediska Ryggimplantat
 • Sportsmedicin
 • Urologiskt implantat vid inkontinens

Kvartal 2 2021

 • Anestesiarbetsstation, anestesiarbetsstation MR och Transportventilatorer
 • Borr- och sågutrustning operation
 • Bråcknät mm
 • Intraokulära linser med tillbehör
 • Pumpar för TPN, Gammaglobulin samt APO morfin
 • Smärtpumpar
 • Sprut och Volympumpar
 • Suturer, hemostatikum, staples och clips
 • Centrala venkatetrar med antibakteriell funktion
 • Ultraljudsaspirator
 • Öronmikroskop

Kvartal 3 2021

 • Endoskopisk Robot
 • Phacomaskiner
 • Sterilemballage och containersystem
 • Videolaryngoscop och flexibla intbationsvideoskop

Kvartal 4 2021

 • Endoskopidiskdesinfektorer
 • Kundanpassade set (ögonoperation)
 • Ortopediskt utrustning blodtomtfält utrustning
 • Radiofrekvensbehandling ytlig venös insufficiens
 • Ramavtal för ögonbottenkamera och OCT.
 • Sprut och Volympumpar Rack och tillbehör
 • Sterila engångsset och instrument
 • Ögonmikroskop/spaltlampor inkl tillbehör
 • Ögonproteser

Kvartal 1 2021

 • Transportkuvössystem (ambulans-, helikopter- och flygtransport)

Kvartal 2 2021

 • Installationer Porttelefon
 • Kullager till rullstolar

Kvartal 3 2021

 • Ortopedtekniska produkter
 • Ramper portabla
 • Värmehandskar

Kvartal 4 2021

 • Drivaggregat

Kvartal 1 2021

 • Tandtekniska tjänster

Kvartal 4 2021

 • Dental förbrukning del 3 Endodonti
 • Dental utrustning

 

Senast uppdaterad: 2021-02-12 13:02