Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Upphandlingsplan 2019

Västra Götalandsregionens upphandlingsplan 2019 visar upphandlingar som planeras bli klara under året. Upphandlingar där det i dag finns avtal med möjlig förlängning kan komma att skjutas framåt i tiden. Planen uppdateras årligen.

Västra Götalandsregionen har en verksamhetsstyrd inköpsprocess vilket innebär att det finns 11 inköpsstyrgrupper och Västfastigheter som beslutar inom olika områden. Indelningen i upphandlingsplanen följer dessa områden.

Västtrafiks trafikupphandlingar återfinns inte i denna plan.

Upphandlingsplanen finns också som pdf:

Upphandlingsplan Västra Götalandsregionen 2019.pdf

Miljökrav

I alla upphandlingar ställs relevanta baskrav kring bland annat. miljöledningssystem, kemikalier och förpackningar. Upphandlingar som är stjärnmarkerade är miljöprioriterade. I dessa upphandlingar ställs ytterligare miljökrav då de bedöms ha stor påverkan på Västra Götalandsregionens miljömål.

Anmärkning

Västfastigheter genomför fastighets- och byggrelaterade upphandlingar och som komplement till information i upphandlingsplanen finns en sida för byggprojekt som genomförs i VGR:s regi.

Tertial 1

 • Finansiella leasingstjänster
 • Inkassotjänster
 • Monitorering kliniska studier
 • Formgivning och gestaltning utställningar

Tertial 2

 • Grundläggande Psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi
 • Information och kommunikationstjänster
 • IPT-utbildning
 • Pensionsadministration
 • Regiongemensamma utbildningar
 • Rekrytering och relocation utländsk vårdpersonal
 • Tjänster avseende varumärkesstrategi
 • Webbutbildning - brandsäkerhet

Tertial 3

 • Förebyggande utredningsarbete och utredningar inom oegentlighetsområdet
 • Journalisttjänster VGRfokus
 • Redovisnings- och verksamhetsrevision
 • Revision bolag och stiftelser
 • Tolktjänst
 • Utbildningsfilmer för patienter
 • Västerhavsveckan

Tertial 1

 • Angio
 • Blodgasinstrument för sjukhuslaboratorier
 • Hematologiinstrument för sjukhuslaboratorier
 • Inkubatorer, värmeskåp och anaerobboxar för inkubering
 • Komponentframställningsutrustning med blodpåseset
 • Kromatografi/Masspekrometri utrustning LC-MS/MS
 • Lab skyddsventilation
 • *MR utrustning
 • Patientnära snabbtester
 • PET CT utrustning
 • Pipetteringsrobot - biobanksrobot/HPV 
 • Provtagningsprodukter
 • Provtagningsprodukter, venprovtagningsset
 • Regional patologitjänst

Tertial 2

 • Extraktionsrobot - Extraktion av DNA för efterföljande påvisning med PCR ex influensa, calisi, luftvägsblock, MRSA, clamydia mm
 • Gaskromatograf med två detektorer (MS och FID)
 • Laboratoriesystem för kapillärelektrofores
 • Patientnära analysinstrument ACT, tromboelastograf

Tertial 3

 • Biplansbåge
 • Blodgrupperingsinstrument
 • CBCT för extremiteter
 • *Datortomografer
 • HPV diagnostik, utrustning
 • Patientnära analysinstrument PK, D-dimer
 • PET MR Gammakamera
 • Strålskyddsskärmar
 • System för brachyterapi (HDR och PDR)
 • Transportlådor till utrustningsplattform
 • Utökad automation till befintlig utodlingsrobot

Tertial 1

 • Akuttaxi SU GBG
 • *Budtransporter
 • Catering Regionens hus Skövde
 • Elreglerad säng avsedd för psykiatrisk verksamhet inom heldygnsvård
 • Entremattor
 • Fönsterputs
 • Gröna växter med service och snittblommor med bud
 • Husgeråd
 • Id-band
 • *Kontorsartiklar
 • *Lekmaterial (SKL)
 • *Livsmedel bryggeri
 • *Livsmedel färsk fisk
 • *Livsmedel kaffe
 • *Ljuskällor och elmateriel
 • Lätta transportbilar
 • Medicinska- och tekniska gaser
 • *Personbilar och lätta transportbilar
 • Profilprodukter VGR
 • Storköksutrustning Disk SÄS
 • Storköksutrustning Diskanläggning Skövde
 • Storköksutrustning transportvagnar måltider
 • Storköksutrustning värme SÄS
 • Storköksutrustning övrigt SÄS
 • Städmaskiner
 • Traktorer för Naturbruksskolorna
 • *Transport av paket och gods
 • Trycksaker med ensamrätt
 • Trädgård och tillbehör
 • Täckdikning på naturbruksskolor

Tertial 2

 • *Bilvårds- och recondprodukter
 • Lågtemperaturfrysar, labfrysar
 • MRS -Magnetiskt avskärmat rum
 • Skotare
 • Textilier vårdbädd, psykiatri
 • Tidningar och tidskrifter (SKL)
 • *Transport av hjälpmedel - lokala turbilar

Tertial 3

 • Allmän inpasseringskontroll Rågården
 • Anhörigsäng - specialmått barnsjukhuset Östra
 • Brandskyddsutrustning
 • Dragbilstjänst av trailer
 • Egenkontroll livsmedelshygien
 • *Flyttjänster
 • Kiosksortiment
 • *Kontanthantering
 • Litteratur (SKL)
 • Livsmedel vattenbägare
 • Pallhämtning
 • Riskavfallsbehållare
 • *Textilier Tvätteriet Alingsås / Innovation
 • Tvättrörslinje 3 och 4 Tvätteriet Alingsås
 • VVS

Tertial 1

 • Rekonditionering rullstolar

Tertial 2

 • Bälten och selar till rullstolar
 • Hjälpmedel vid kommunikation/information/varseblivning
 • Huvudstöd
 • Modulära sittsystem
 • Tyngdtäcken och sinnestimulerande hjälpmedel

Tertial 3

 • Däck, länkhjul, drivringar och ekerskydd
 • Griptänger och strumppådragare

Tertial 1

 • Ortopedtekniska produkter
 • Telefoneringshjälpmedel - hjälpmedel för andra former av telekommunikation

Tertial 3

 • Ortopedtekniska åtgärder på skor

Tertial 1

 • Clowntjänst Drottning Silvias barnsjukhus
 • Laboratorietjänster Skaraborgs sjukhus
 • Vårdbemanning

Tertial 2

 • Medicinsk fotvård
 • Neuropsykiatriska utredning barn, ungdom och vuxna samt barn-psykiatriska utredningar
 • Ortopedtekniska tjänster vid Skaraborgs sjukhus
 • Palliativ vård
 • Teambaserade medicinska utredningar
 • Ätstörningsvård

Tertial 3

 • Allmänkirurgi
 • Behandlingsverksamhet i Skaraborg avseende flyktingar
 • Jouruppdrag läkarkonsulter Bäckefors
 • Kataraktoperationer/Ögonsjukvård
 • Lundby specialistsjukhus
 • Ögonbottenfotografering
 • Ögonsjukvård

Tertial 1

 • eCRF - Effekt av diabetes-utbildad psykolog på blodsockerkontroll, diabetes disstress och livskvalité vid typ 1 diabetes
 • eCRF för Psykologstudien (studie avsende diabetesutbildad psykolog)
 • eCRF, studie för OS-PCC och SCS
 • IT-tjänst - Support för server och lagring
 • IT-tjänst support och underhållsavtal KLARA/SVPL Siemens
 • Mobilt efos
 • Monitorering av patienter i hemmet
 • Psykologtester
 • Tjänst att förevisa TV inom regionen
 • Upphandling av IT-System för interna patienttransporter
 • Videokonferenslösningar, produkter och tjänster, Projekt FKU 1

Tertial 2

 • Digitala könummersystem
 • Elevhälsodatabas - Elevens hälsa i fokus
 • IT-stöd för endoskopiverksamhet
 • IT-system för stråldosregistrering
 • IT-system Gröna korset
 • IT-tjänst - Datakommunikationstjänster
 • IT-tjänst - Stöd för Hälsoprofilbedömning
 • Samtalsbokning
 • System M (M-modul)

Tertial 3

 • IT-stöd för endoskopiverksamheter
 • IT-tjänst RPA (Robotic Process Automation)
 • Kassasystem
 • MAK-TCS T-stöd för spårbarhet och process stöd för hantering av celler och vävnader för transplantation
 • Psykometriska tester och bedömningsinstrument

Tertial 1

 • Dosdispensering och dosexpediering av läkemedel för öppenvård
 • Enterala sprutor 1-5 ml
 • *Rekvisitionsläkemedel

Tertial 2

 • Diabetes patchpump, insulinpump med CGM & fristående CGM
 • Inkontinens (3) pr.gr. 94 (bryts ut från Inkontinens 2)
 • *Inkontinens, urologi, mag-tarm
 • Läkemedelsautomater

Tertial 3

 • Diabeteshjälpmedel
 • Förbrukningsartiklar & reservdelar till utgående insulinpump animas vibe
 • Infusionsset till utgående insulinpump animas vibe

Tertial 1

 • Ambulansflyg för enstaka patienter
 • Ambulansflyg för organ
 • Hjälpmedel för medicinsk ljusbehandling i hemmet
 • Uppdukningsset kardiologi

Tertial 2

 • Kompletterande upphandling förband- och sårläkningsprodukter
 • Kompressionspump med tillbehör för trombosprofylax
 • Luftrenare
 • Oto-Oftalmoskop och dermatoskop
 • Sömnregistreringsutrustning

Tertial 3

 • Akutdialysmaskiner
 • Apparatur för behandling med r-TMS
 • Biopsi perkutana
 • Defibrillatorer och bröstkompressionssystem
 • *Dialysförbrukning, del 2
 • *Engångshandskar inom vård & omsorg (operation- undersökning, labb, livsmedel & röntgen)
 • Kompression- och antitrombosprodukter
 • Påsdialys (Peritonial dialys, PD)
 • Stent och stentgrafter
 • Stötvågsutrustning
 • Sugpumpar
 • Urinblåsescanners

Tertial 1

 • Autotransfusion
 • *Dränage och sug
 • Hemodynamisk övervakning
 • Hemosphere monitor
 • *Operationslampor
 • Ortopediska höft- och knäledsimplantat
 • *Regional anestesi
 • Sterila engångsset och engångsinstrument
 • Svets för sterilemballage
 • Tryckkammare

Tertial 2

 • Blod- och vätskevärmare
 • Hostmaskiner
 • Ortopediska traumaimplantat
 • Textilier tvätteriet Alingsås, tillägg

Tertial 3

 • CPAP och HFG med befuktad gas
 • Op bord & tillbehör, gelkuddar op bord
 • Operationstextilier, flergångs
 • Vagus nervstimulering

Tertial 1

 • *Dental förbrukning del 3 endodonti

Tertial 2

 • Ortodontimaterial

Tertial 3

 • *Dental förbrukning del 1 Tandfyllningsmaterial mm
 • Intraoral scanner IOS
 • Munvårdsprodukter
 • Scannrar och bildplattor för intraoral röntgen

Tertial 1

 • Arboristtjänster 
 • Serviceavtal rörpostanläggning
 • Service Brandlarms anläggningar

Tertial 2

 • Markskötsel Brinkåsen
 • Markskötsel - Kungälv, Älvkullen och Angered
 • Markskötsel - Lidköping, Vara

Tertial 3

 • Funktionskontroll av operationssalar och Renrum
 • Hisserviceavtal för VGR
 • Mäklartjänst EL försörjning
 • Tekniska konsulter
Senast uppdaterad: 2019-04-18 08:48