Upphandlingsplan 2019

Västra Götalandsregionens upphandlingsplan 2019 visar upphandlingar som planeras bli klara under året. Upphandlingar där det i dag finns avtal med möjlig förlängning kan komma att skjutas framåt i tiden. Planen uppdateras årligen.

Västra Götalandsregionen har en verksamhetsstyrd inköpsprocess vilket innebär att det finns 11 inköpsstyrgrupper och Västfastigheter som beslutar inom olika områden. Indelningen i upphandlingsplanen följer dessa områden.

Västtrafiks trafikupphandlingar återfinns inte i denna plan.

Upphandlingsplanen finns också som pdf:

Upphandlingsplan Västra Götalandsregionen 2019.pdf

Miljökrav

I alla upphandlingar ställs relevanta baskrav kring bland annat. miljöledningssystem, kemikalier och förpackningar. Upphandlingar som är stjärnmarkerade är miljöprioriterade. I dessa upphandlingar ställs ytterligare miljökrav då de bedöms ha stor påverkan på Västra Götalandsregionens miljömål.

Anmärkning

Västfastigheter genomför fastighets- och byggrelaterade upphandlingar och som komplement till information i upphandlingsplanen finns en sida för byggprojekt som genomförs i VGR:s regi.

Tertial 1

 • Finansiella leasingstjänster
 • Inkassotjänster
 • Monitorering kliniska studier
 • Formgivning och gestaltning utställningar

Tertial 2

 • Grundläggande Psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi
 • Information och kommunikationstjänster
 • IPT-utbildning
 • Pensionsadministration
 • Regiongemensamma utbildningar
 • Rekrytering och relocation utländsk vårdpersonal
 • Tjänster avseende varumärkesstrategi
 • Webbutbildning - brandsäkerhet

Tertial 3

 • Förebyggande utredningsarbete och utredningar inom oegentlighetsområdet
 • Journalisttjänster VGRfokus
 • Redovisnings- och verksamhetsrevision
 • Revision bolag och stiftelser
 • Tolktjänst
 • Utbildningsfilmer för patienter
 • Västerhavsveckan

Tertial 1

 • Angio
 • Blodgasinstrument för sjukhuslaboratorier
 • Hematologiinstrument för sjukhuslaboratorier
 • Inkubatorer, värmeskåp och anaerobboxar för inkubering
 • Komponentframställningsutrustning med blodpåseset
 • Kromatografi/Masspekrometri utrustning LC-MS/MS
 • Lab skyddsventilation
 • *MR utrustning
 • Patientnära snabbtester
 • PET CT utrustning
 • Pipetteringsrobot - biobanksrobot/HPV 
 • Provtagningsprodukter
 • Provtagningsprodukter, venprovtagningsset
 • Regional patologitjänst

Tertial 2

 • Extrationsrobot - Extration av DNA för efterföljande påvisning med PCR ex influensa, calisi, luftvägsblock, MRSA, clamydia mm
 • Gaskromatograf med två detektorer (MS och FID)
 • Laboratoriesystem för kapillärelektrofores
 • Patientnära analysinstrument ACT, tromboelastograf

Tertial 3

 • Biplansbåge
 • Blodgrupperingsinstrument
 • CBCT för extremiteter
 • *Datortomografer
 • HPV diagnostik, utrustning
 • Patientnära analysinstrument PK, D-dimer
 • PET MR Gammakamera
 • Strålskyddsskärmar
 • System för brachyterapi (HDR och PDR)
 • Transportlådor till utrustningsplattform
 • Utökad automation till befintlig utodlingsrobot

Tertial 1

 • Akuttaxi SU GBG
 • *Budtransporter
 • Catering Regionens hus Skövde
 • Elreglerad säng avsedd för psykiatrisk verksamhet inom heldygnsvård
 • Entremattor
 • Fönsterputs
 • Gröna växter med service och snittblommor med bud
 • Husgeråd
 • Id-band
 • *Kontorsartiklar
 • *Lekmaterial (SKL)
 • *Livsmedel bryggeri
 • *Livsmedel färsk fisk
 • *Livsmedel kaffe
 • *Ljuskällor och elmateriel
 • Lätta transportbilar
 • Medicinska- och tekniska gaser
 • *Personbilar och lätta transportbilar
 • Profilprodukter VGR
 • Storköksutrustning Disk SÄS
 • Storköksutrustning Diskanläggning Skövde
 • Storköksutrustning transportvagnar måltider
 • Storköksutrustning värme SÄS
 • Storköksutrustning övrigt SÄS
 • Städmaskiner
 • Traktorer för Naturbruksskolorna
 • *Transport av paket och gods
 • Trycksaker med ensamrätt
 • Trädgård och tillbehör
 • Täckdikning på naturbruksskolor

Tertial 2

 • *Bilvårds- och recondprodukter
 • Lågtemperaturfrysar, labfrysar
 • MRS -Magnetiskt avskärmat rum
 • Skotare
 • Textilier vårdbädd, psykatri
 • Tidningar och tidsskrifter (SKL)
 • *Transport av hjälpmedel - lokala turbilar

Tertial 3

 • Allmän inpasseringskontroll Rågården
 • Anhörigsäng - specialmått barnsjukhuset Östra
 • Brandskyddsutrustning
 • Dragbilstjänst av trailer
 • Egenkontroll livsmedelshygien
 • *Flyttjänster
 • Kiosksortiment
 • *Kontanthantering
 • Litteratur (SKL)
 • Livsmedel vattenbägare
 • Pallhämtning
 • Riskavfallsbehållare
 • *Textilier Tvätteriet Alingsås / Innovation
 • Tvättrörslinje 3 och 4 Tvätteriet Alingsås
 • VVS

Tertial 1

 • Rekonditionering rullstolar

Tertial 2

 • Bälten och selar till rullstolar
 • Hjälpmedel vid kommunikation/information/varseblivning
 • Huvudstöd
 • Modulära sittsystem
 • Tyngdtäcken och sinnestimulerande hjälpmedel

Tertial 3

 • Däck, länkhjul, drivringar och ekerskydd
 • Griptänger och strumppådragare

Tertial 1

 • Ortopedtekniska produkter
 • Telefoneringshjälpmedel - hjälpmedel för andra former av telekommunikation

Tertial 3

 • Ortopedtekniska åtgärder på skor

Tertial 1

 • Clowntjänst Drottning Silvias barnsjukhus
 • Labratorietjänster Skaraborgs sjukhus
 • Vårdbemanning

Tertial 2

 • Medicinsk fotvård
 • Neuropsykiatriska utredning barn, ungdom och vuxna samt barn-psykiatriska utredningar
 • Ortopedtekniska tjänster vid Skaraborgs sjukhus
 • Palliativ vård
 • Teambaserade medicinska utredningar
 • Ätstörningsvård

Tertial 3

 • Allmänkirurgi
 • Behandlingsverksamhet i Skaraborg avseende flyktingar
 • Jouruppdrag läkarkonsulter Bäckefors
 • Kataraktoperationer/Ögonsjukvård
 • Lundby specialistsjukhus
 • Ögonbottenfotografering
 • Ögonsjukvård

Tertial 1

 • eCRF - Effekt av diabetes-utbildad psykolog på blodsockerkontroll, diabetes disstress och livskvalité vid typ 1 diabetes
 • eCRF för Psykologstudien (studie avsende diabetesutbildad psykolog)
 • eCRF, studie för OS-PCC och SCS
 • IT-tjänst - Support för server och lagring
 • IT-tjänst support och underhållsavtal KLARA/SVPL Siemens
 • Mobilt efos
 • Monitorering av patienter i hemmet
 • Psykologtester
 • Tjänst att förevisa TV inom regionen
 • Upphandling av IT-System för interna patienttransporter
 • Videokonferenslösningar, produkter och tjänster, Projekt FKU 1

Tertial 2

 • Digitala könummersystem
 • Elevhälsodatabas - Elevens hälsa i fokus
 • IT-stöd för endoskopiverksamhet
 • IT-system för stråldosregistrering
 • IT-system Gröna korset
 • IT-tjänst - Datakommunikationstjänster
 • IT-tjänst - Stöd för Hälsoprofilbedömning
 • Samtalsbokning
 • System M (M-modul)

Tertial 3

 • IT-stöd för endoskopiverksamheter
 • IT-tjänst RPA (Robotic Process Automation)
 • Kassasystem
 • MAK-TCS T-stöd för spårbarhet och process stöd för hantering av celler och vävnader för transplantation
 • Psykometriska tester och bedömningsinstrument

Tertial 1

 • Dosdispensering och dosexpediering av läkemedel för öppenvård
 • Enterala sprutor 1-5 ml
 • *Rekvisitionsläkemedel

Tertial 2

 • Diabetes patchpump, insulinpump med CGM & fristående CGM
 • Inkontinens (3) pr.gr. 94 (bryts ut från Inkontinens 2)
 • *Inkontinens, urologi, mag-tarm
 • Läkemedelsautomater

Tertial 3

 • Diabeteshjälpmedel
 • Förbrukningsartiklar & reservdelar till utgående insulinpump animas vibe
 • Infusionsset till utgående insulinpump animas vibe

Tertial 1

 • Ambulansflyg för enstaka patienter
 • Ambulansflyg för organ
 • Hjälpmedel för medicinsk ljusbehandling i hemmet
 • Uppdukningsset kardiologi

Tertial 2

 • Kompletterande upphandling förband- och sårläkningsprodukter
 • Kompressionspump med tillbehör för trombosprofylax
 • Luftrenare
 • Oto-Oftalmoskop och dermatoskop
 • Sömnregistreringsutrustning

Tertial 3

 • Akutdialysmaskiner
 • Apparatur för behandling med r-TMS
 • Biopsi perkutana
 • Defibrillatorer och bröstkompressionssystem
 • *Dialysförbrukning, del 2
 • *Engångshandskar inom vård & omsorg (operation- undersökning, labb, livsmedel & röntgen)
 • Kompression- och antitrombosprodukter
 • Påsdialys (Peritonial dialys, PD)
 • Stent och stentgrafter
 • Stötvågsutrustning
 • Sugpumpar
 • Urinblåsescanners

Tertial 1

 • Autotransfusion
 • *Dränage och sug
 • Hemodynamisk övervakning
 • Hemosphere monitor
 • *Operationslampor
 • Ortopediska höft- och knäledsimplantat
 • *Regional anestesi
 • Sterila engångsset och engångsinstrument
 • Svets för sterilembalage
 • Tryckkammare

Tertial 2

 • Blod- och vätskevärmare
 • Hostmaskiner
 • Ortopediska traumaimplantat
 • Textilier tvätteriet Alingsås, tillägg

Tertial 3

 • CPAP och HFG med befuktad gas
 • Op bord & tillbehör, gelkuddar op bord
 • Operationstextilier, flergångs
 • Vagus nervstimulering

Tertial 1

 • *Dental förbrukning del 3 endodonti

Tertial 2

 • Ortodontimaterial

Tertial 3

 • *Dental förbrukning del 1 Tandfyllningsmaterial mm
 • Intraoral scanner IOS
 • Munvårdsprodukter
 • Scannrar och bildplattor för intraoral röntgen

Tertial 1

 • Arboristtjänster 
 • Serviceavtal rörpostanläggning
 • Service Brandlarms anläggningar

Tertial 2

 • Markskötsel Brinkåsen
 • Markskötsel - Kungälv, Älvkullen och Angered
 • Markskötsel - Lidköping, Vara

Tertial 3

 • Funktionskontroll av operationssalar och Renrum
 • Hisserviceavtal för VGR
 • Mäklartjänst EL försörjning
 • Tekniska konsulter
Senast uppdaterad: 2019-04-18 08:48