E-handel och hjälpmedelsprodukter

Införandet av nytt system för Västra Götalandsregionens e-handel fortskrider enligt plan. För dig som leverantör innebär detta ett nytt system där ni utför motsvarande arbete som ni utför idag.

Vid frågor avseende hantering av produkter och avtal som idag sker via Hjälpmedelstjänsten, hänvisar vi till Inera AB.

Kontakt Inera AB

E-post:
kundservice@inera.se

Telefonnummer:
0771-251010.

Senast uppdaterad: 2017-11-07 13:37