Viktigt att det är rätt uppgifter i Marknadsplatsen och Katalogen

För att det elektroniska flödet order till faktura ska flyta på utan problem måste informationen vara korrekt. Vid fel i Katalogen blir det fel i Marknadsplatsen.

Det är lika viktigt att kontaktperson är korrekt angiven som att produkter är aktuella.

OBS! Kom ihåg att inaktivera och ta bort rollerna för aktörer som slutat i ditt företag!

Om ni som leverantör byter Rolltillsättare i Katalogen är det viktigt att vi får vetskap om det. Rolltillsättare är den som ansvarar för att de aktörer som ska arbeta i Katalogen är upplagda med egna konton och har rätt roller för att utföra arbetet i Katalogen.

Det finns utbildningsfilmer som visar hur man uppdaterar produkt, avtal, aktör och roll.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25