Nationell katalog för produkter och avtal

Nationell katalog för produkter och avtal (Katalogen) är en webbaserad tjänst där du som leverantör hanterar och uppdaterar produkt- och avtalsinformationen. Du ansvarar för underhåll och säkerställandet av rätt uppgifter för att undvika beställnings- och fakturadifferenser.

Då E-tjänsten tillhandahålls som webbtjänst kan mindre och lokala leverantörer delta på samma villkor som större leverantörer.

Det enda du behöver för att kunna använda Katalogen är en förbindelse över internet och webbläsaren Internet Explorer 8 eller senare. Underhåll kan göras på flera sätt beroende på vad som passar dig och ditt sortiment.  

  • Med Microsoft Excel-fil 
  • Manuellt via webbformulär
  • Med SFTI-meddelande (PRICAT)

Ditt ansvar som leverantör

I Katalogen ska du som leverantör uppdatera produkt- och avtalsinformationen. Dina avtalsändringar blir synliga först efter avtalsägarens godkännande. Det är också den person du ska kontakta vid frågor om förändring av avtalat sortiment.

Katalogen ersätts 2018

I samband med det nya e-handelssystemet kommer Katalogen bytas ut. 

Vanliga frågor och svar ny e-handel, produktkatalog

Senast uppdaterad: 2018-04-10 17:58