Nationell katalog för produkter och avtal

Nationell katalog för produkter och avtal (Katalogen) är en webbaserad tjänst där du som leverantör hanterar och uppdaterar produkt- och avtalsinformationen. Du ansvarar för underhåll och säkerställandet av rätt uppgifter för att undvika beställnings- och fakturadifferenser.

Då E-tjänsten tillhandahålls som webbtjänst kan mindre och lokala leverantörer delta på samma villkor som större leverantörer.

Det enda du behöver för att kunna använda Katalogen är en förbindelse över internet och webbläsaren Internet Explorer 8 eller senare. Underhåll kan göras på flera sätt beroende på vad som passar dig och ditt sortiment.  

  • Med Microsoft Excel-fil 
  • Manuellt via webbformulär
  • Med SFTI-meddelande (PRICAT)

Ditt ansvar som leverantör

I Katalogen ska du som leverantör uppdatera produkt- och avtalsinformationen. Dina avtalsändringar blir synliga först efter avtalsägarens godkännande. Det är också den person du ska kontakta vid frågor om förändring av avtalat sortiment.

Katalogen ersätts 2019

I samband med det nya e-handelssystemet kommer Katalogen bytas ut. 

Vanliga frågor och svar ny e-handel, produktkatalog

Förändringsstopp/begränsad förändring i Nationell katalog för produkter och avtal (Katalogen) från 14 januari 2019

Med anledning av förberedelser som utförs inför övergång till ny e-handelslösning Marknadsplatsen 2.0 och nytt system för Hjälpmedelstjänsten, kommer det från vecka 2 vara förändringsstopp, alternativt tillåtas begränsade förändringar i produkt- och avtalsinformation.

Beroende på om dina avtalade produkter omfattas av Hjälpmedelstjänsten och/eller Västra Götalandsregionens (VGRs) e-handel gäller olika tidsperioder för vad som tillåts.

Produkter i avtal som omfattas av Hjälpmedelstjänsten (tjänsteavtal med Inera)

Från 14 januari får inga förändringar göras för produkter i kategori ISO-klassificerade hjälpmedel (ISO 9999) eller avtalen de ingår i.

Om produkten även ingår i avtal för e-handel kan du godkänna.

Är du osäker på om dina avtal berörs av Hjälpmedelstjänsten och/eller e-handel är du välkommen att kontakta supporten:

Produkter i avtal för VGR e-handel

Från 18 januari till starten av MP 2.0, den 25 februari uppmanar vi till begränsad förändring av produkt- och avtalsinformation i Katalogen för avtal med VGR.

Endast överenskomna förändringar som avser e-handel gällande avtal för nuvarande Marknadsplatsen ska göras i Katalogen.

Förändringar som endast avser MP 2.0 ska bara göras i Visma Proceedo.

Att tänka på vid förändringar i avtal för VGR e-handel

Det är viktigt att produktinformationen avseende pris- och förpackningshierarkier blir korrekt inför nya e-handeln.

För att underlätta hänvisar vi till Ifyllnadsanvisning V6 obligatoriska färger och Översättning mellan Katalogen och V6 för pris och förpackningsegenskaper.

Om ni tidigare haft avtal och produkter i Katalogen behöver ni skriva in samma information i de nya katalogerna i MP 2.0 utan ändringar. Om ändringar ändå behöver göras ska dessa göras i både Katalogen och Visma Proceedo.

Mer information om ny e-handelslösning VGR hittar ni på sidan:
För dig som leverantör

Senast uppdaterad: 2019-01-11 11:12