Personuppgifter i Katalogen

Som registrerad användare i Nationell katalog för produkter och avtal omfattas man av dataskyddsförordningen (GDPR). I Katalogen hanteras Västra Götalandsregionens alla produkter och avtal, inklusive hjälpmedelsprodukter och avtal för samtliga sjukvårdshuvudmän inom Sverige.

Då Katalogen har en adressbok med alla användare har Västra Götalandsregionen vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Adressboken är till för att användare inom Västra Götalandsregionen och övriga sjukvårdshuvudmän ska kunna hitta kontaktuppgifter på leverantörer och avtal, och motsvarande att leverantörer ska hitta information kopplat till Västra Götalandsregionen och övriga sjukvårdshuvudmän, användare och organisation. Med information avses, namn på person, telefonnummer, organisation, roll i Katalogen, e-postadress, användarnamn och titel.

Registrering och ändring av uppgifter sker när utsedd person (Rolltillsättare) hos sjukvårdshuvudman eller leverantör registrerar sina användare knutna till sin organisation i Katalogen. Du kan när som helst se dina registrerade personuppgifter genom att gå till Meny – Adressbok.  

Personuppgiftsansvarig är Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen, 462 80 Vänersborg.

Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke, begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden. Du har rätt att en gång per år utan kostnad begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka uppgifter som i så fall behandlas. Du gör det genom att kontakta supporten via e-post eller telefon.

OBS! Glöm inte att ange fullständiga uppgifter och i vilket sammanhang du har lämnat uppgifter.

Senast uppdaterad: 2018-05-31 13:07