Egenskaper för produkter och avtal

Produktegenskaperna ger bland annat information om produktens längd, bredd, färg, storlek och material. Det är viktigt att dessa värden för produkten är ifyllda så att beställaren kan hitta och jämföra produkter, och att rätt underlag kan fås ut inför upphandling. Avtalsegenskaperna grundar sig på uppgifterna i det kommersiella avtalet som t.ex. pris och minsta beställningskvantitet.

Det finns en mängd produkt- och avtalsinformation som bör underhållas och en del av dessa är obligatoriska. Mer information om alla egenskaper och vilka som är obligatoriska kan du läsa om under rubriken Att fylla i egenskaper.

Utöver obligatoriska egenskaper finns det ett antal andra egenskaper som är särskilt viktiga att du fyller i korrekt och underhåller:

 • UNSPSC
 • Bild (Huvudbild)
 • Sökord
 • Utgått
 • Ersätter (Ersättningshantering)
 • Styck- och förpackning

Om en produkt utgår och ersätts av en annan med samma funktion ska ersättningshantering göras. Detta är ett måste för att historiken ska hänga ihop och beställarna lätt ska se vad som ersatt vad.

I filen Anvisning för ifyllnad av egenskaper nedan har vi listat egenskaper och information om vilken information som avses.

Anvisningen är en Excelfil och är indelad i två flikar där du hittar produktegenskaper i den ena och avtals- och avtalsradsegenskaper i den andra.

Det är endast de generella produktegenskaperna som omfattas av filen.

I de fall det finns ytterligare kategoriunika egenskaper i underkategorier i Katalogen beskrivs de inte i denna Anvisning, men ska också fyllas i.

I filen hittar du även information om:

 • Vilka egenskaper som är obligatoriska
 • Vilka egenskaper som är prioriterade (utöver de obligatoriska)
 • Vem som ska fylla i, du som leverantör eller köpande part (VGR)

Filen Anvisning för ifyllnad av egenskaper är under omarbetning, inom kort kommer det att finnas en ny version att läsa här.

Du ska underhålla alla avtal, oavsett om de är inköpsavtal eller prisöverenskommelser.

Obligatorisk produktinformation:

 • Leverantör
 • Leverantörs produktnummer
 • Leverantörs benämning
 • Beställningsenhet

Obligatorisk avtalsinformation:

 • Produkt
 • Status
 • Pris

UNSPSC är ett internationellt erkänt klassificeringssystem för kategorisering. Koden ska i möjligaste mån fyllas i på så detaljerad kodnivå som möjligt. Detta ger en möjlighet att söka ut alla produkter med samma UNSPSC tillhörighet/kod och använda informationen t.ex. vid löpande produkt- och avtalsvård.

När beställare söker produkter är all produktinformation viktig och bilden kan vara helt avgörande när man ska välja rätt produkt.

Bild saknas

När det saknas en bild på ditt företags produkt ser det ut som ovan. En standardbild som symboliserar att ”bild saknas” visas för beställarna i Marknadsplatsen.

Hjälp våra beställare att enkelt kunna beställa rätt produkt genom att uppdatera katalogen med bilder på dina produkter. Där kan du välja att länka bilden till ditt företags egen katalog eller ladda upp bilderna i vår Katalog.

Huvudbild = ska finnas i första hand
Produktbild = en kompletterande bild/er till befintlig huvudbild
Dokument = relaterade dokument (endast PDF) för produkten, till exempel en bruksanvisning

Du kan välja att ladda upp bilder i Katalogen eller ange länk (url), om du väljer att ladda upp bilder är det några saker du ska tänka på.

Bildanpassning

 • Filformat .jpg rekommenderas. Andra format som stöds i katalogen är pdf, png, gif, jpg och jpeg
 • Max upplösning 96 pixlar per tum eller 500 kb
 • Höjd 10 cm (undantag för liggande bilder som ska ha bredden 10 cm)
 • Färgläge RGB

Bildnamn
Lämpligt är att identifiera bilder med ert artikelnummer.

Bildens utseende
Bilden ska vara så tydlig och neutral som möjligt för att beställare lätt ska kunna identifiera produkten och dess funktion.

Så lägger man till bilder
Man uppdaterar produkterna i Katalogen med produktbilder i det ordinarie produktunderhållet. Antingen med ”Underhåll med webb” (rekommenderas för enstaka uppdateringar) eller ”Underhåll med Excel” (passar för många uppdateringar).

För att underlätta för beställarna, är det viktigt att sökorden är vedertagna, kända och relevanta och direkt kopplade till produkten. Orden anges kommaseparerade. Ett exempel för produkten Glas 500 ml är sökorden: Dricksglas, Latteglas.

Om en produkt utgått ur ditt sortiment och inte ska säljas mer behöver Katalogen uppdateras. Detta behöver du tänka på:

Innan förändring i Katalogen
Kontakta avtalsägare hos den köpande parten med information om att produkten kommer att utgå och för diskussion om eventuell ersättningsprodukt.

Efter överenskommen förändring
Beroende på om det finns en ersättningsprodukt eller inte, så finns det olika tillvägagångssätt för att uppdatera Katalogen.

För mer information, se utbildningsguiderna.

Om en produkt utgår och ersätts av en annan med samma funktion ska ersättningshantering göras. Detta är ett måste för att historiken ska hänga ihop och beställarna lätt ska se vad som ersatt vad.

OBS! Om produkten ska bli beställningsbar och synlig i Marknadsplatsen måste
den vara avtalad och läggas till i befintligt avtal.

För mer information om hur du ersättningshanterar, se utbildningsguiderna.

Det är viktigt att fylla i styck- och förpackningsinformation rätt för att underlätta för beställarna att undvika felleveranser.  

Om du säljer en produkt med styckpris

• 1 styck

• Säljs för 18,30 kr/styck

• Den minst avtalade beställnings-kvantitet man får beställa är 20 styck

produkt fyller du i likt nedan…

 

Om du säljer en produkt med förpackningspris

• 1 styck förpackning som innehåller 20 styck

• Säljs för 366 kr/styck förpackning

• Den minsta avtalade beställningskvantitet man får beställa är 1 styck förpackning á 20st

produkt fyller du då i likt nedan…

Senast uppdaterad: 2018-03-12 09:35