Roller och aktörer i Katalogen

För att kunna arbeta i Katalogen behövs olika roller, den på ditt företag som fått rollen ”Rolltillsättare” kan tilldela roller till sina medarbetare och hantera alla företagets användare och roller i Katalogen. Fler än en person kan ha rollen som ”Rolltillsättare”. Rollerna ger olika behörigheter och ansvar.

Är den hos Västra Götalandsregionen som godkänner eller avvisar de förändringar eller nyupplägg som avtalsägare säljande part föreslår i avtalet i Katalogen. Avtalsägare köpande part är oftast ansvarig upphandlare/inköpare.

För beskrivning, se rollen Avtalsägare - köpande part. Skillnaden är att denna roll ger möjlighet att dela upp ansvaret för den köpande partens olika avtal mellan olika aktörer.

Den person som ansvarar för underhållet av alla dina avtal i Katalogen och att se till att uppgifterna är korrekta. Du som säljande part är säljande part i avtalet och i Katalogen har du rollen Avtalsägare säljande part. Rollen ansvarar för att utföra de avtalade förändringar som överenskommits med avtalsägaren hos Västra Götalandsregionen som har rollen Avtalsägare köpande part.

Avtalade förändringar kan t.ex. vara avtalade prisjusteringar, minsta beställningskvantitet och ledtid. Ändringarna måste göras för att flödet order till faktura ska fungera.

För beskrivning, se rollen Avtalsägare - säljande part. Skillnaden är att denna roll ger möjlighet att dela upp ansvaret för den säljande partens olika avtal mellan olika aktörer.

Vill du ändra e-handelskontakt för ditt företag, meddelar du det genom att fylla i formuläret på sidan ”Uppdatera kontaktuppgifter i Katalogen”.

TIPS! Det är e-handelskontakten som tilldelas rollen Rolltillsättare i Katalogen, som leverantör kan du alltid själv kontrollera vem som är rolltillsättare för sitt företag i Katalogens adressbok.

Produktkategoriägaren är den som har produktkunskap hos Västra Götalandsregionen. Personen ansvarar för att godkänna eller avvisa de produktförändringar/nyupplägg som Produktägaren föreslår i Katalogen. Rollen kan innehas av både materialkonsulent/produktspecialist och/eller upphandlare/inköpare.

Den person som kan söka produkter och se prisinformation. Rättigheten begränsas till avtal med säljande/köpande part i överensstämmelse med rollförordnandet inklusive generella prislistor. Ett GP-pris visas inte på produkten om produkten ligger i ett giltigt inköpsavtal. Både säljande part och köpande part kan ha rollen.

Den person som kan söka produkt och se prisinformation från generella prislistor. Rollen ser inte prisinformation om produkten ligger i ett giltigt inköpsavtal (samma köpande part som rollens tillhörande organisation).

Den person som ansvarar för är att skapa och underhålla alla egna produkter i Katalogen. Personen ansvarar för att uppgifterna är korrekta vad gäller bilder, ersättningshantering, förpackningsstorlek o.s.v., så att flödet order till faktura fungerar utan problem. För produkter tillhörande andra organisationer gäller läsrättighet.

Den person som ansvarar för att de aktörer som ska arbeta i Katalogen är upplagda med egna konton och har de roller de behöver för att utföra arbetet i Katalogen. Både säljande part och köpande part kan ha rollen och rolltillsättaren ansvarar för att:

  • Skapa roller för de arbetsuppgifter som finns i er organisation
  • Skapa de aktörer (användare) som ska arbeta i Katalogen
  • Tilldela aktörer (användare) de roller de ska ha
  • Underhålla roller och aktörer

Den person som ansvarar för att skapa, redigera och ta bort utbud i Katalogen.

Den person som ansvarar för att redigera utbud. Rättigheten begränsas till utbud listade på rollen.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24