Informationstillfällen order- och fakturahantering i Leverantörsportalen

Angenda

  • Skillnaderna i Leverantörsportalen jämfört med nuvarande lösning
  • V6 katalogen
  • Leverantörsportalen, orderhantering
  • Leverantörsportalen, Fakturahantering

Så funkar det

För att kunna informera så många leverantörer som möjligt kommer tiden för frågor vara begränsad. 

Frågor skickas till marknadsplatsen.support@vgregion.se

Svaren kommer att publiceras på vår webbplats. I de fall frågorna är leverantörsspecifika kommer vi kontakta frågeställaren direkt.

Vanliga frågor och svar ny e-handel

Vid varje tillfälle finns det 70 platser och för att alla leverantörer skall kunna få möjlighet att ta del av informationen, vore vi tacksamma om endast en person per leverantör anmäler sig.

Efter genomförda informationstillfällen kommer material att publiceras på denna sida.

En länk till mötet kommer skickas till den e-postadress du uppger i din anmälan.

Tider och anmälan

Välj den tid som passar dig bäst. Tänk på att anmälan gäller en person per organisation.

Länk med instruktioner om hur du ansluter till mötet skickas till den e-postadress du anger i anmälan.

Presentationsmaterial


Senast uppdaterad: 2018-06-28 08:34