Produktkatalog

Kommer Nationell katalog för produkter och avtal (Katalogen) också byta portal?

Ja, produktkatalogen försvinner och ersätts av Proceedos katalogformat.

Kommer produktinformationen föras över automatiskt?

Nej, detta behöver respektive leverantör själv göra.

Hur kommer prisöverenskommelser benämnas i Proceedo?

Prisöverenskommelse kommer i Proceedo att heta prislista.

Om produkterna ofta ändrar artikelnummer, hur ska det hanteras?

Skicka in katalogerna så sent som möjligt och uppdatera sortimentet efter den 22 oktober.

Är det även möjligt för er att ta emot senare versioner av UNSPSC som version 19 eller 20?

Det fungerar att läsa in en senare version av UNSPSC, men om man skickar in en kod som inte finns i Vismas version tolkar Proceedo koden till närmaste giltiga nivå.

T.ex. inläst 42.42.42.42 som inte finns tolkas till 42.42.00.00.

Vilken nivå i klassificeringsträdet VGR vill ha, 1 – 4?

Helst nivå 4, men annars nivå 3.

Hur skall kataloginmatningen göras i Proceedo? Vi använder idag Nationella Hjälpmedelsdatabasen, kan denna information styras över?

All kataloginmatning görs via excelfiler in i Proceedos leverantörsavtal av leverantören. Vid integration finns även andra alternativ .

Kan man utöka och uppdatera sin katalog senare, efter slutdatum?

VGR måste ha in hela kataloger vid lanseringen. Sker det förändringar senare måste man avvakta tills katalogen är stabil.

Går det att komplettera kataloger vid ett senare tillfälle?

Ja. Enligt beslut från VGR skall alltid importsätt: full väljas när uppdaterade kataloger skickas in, inte bara uppdateringar.

Ska en Excel-fil per avtal laddas upp, eller går det att fylla i en stor fil med alla avtalade produkter?

En fil per avtal.

En katalog per avtal - gäller det även de som har integrerad anslutning?

Ja.

Gäller samma tidplan för EDI-filen?

EDI-filen skall vara inne i Proceedo till go-live. Beror på när integrationstesterna genomförs.

Går det att få ut en excelfil över vad vi har i katalogen idag?

Ja, kontakta leverantörssupporten för att få filen.

Går det lägga in olika beställningsvolymer på produktnivå, baserat på GLN-nummer? Exempelvis avd. förpackning, transportförpackning och pall?

Nej.

När ska katalogen skickas in?

Ett informationsbrev kommer att skickas ut med bland annat uppgifter om vilka datum som gäller. Vi kommer att kunna ta emot kataloger mellan 1 augusti och 15 september.

Är det stor skillnad på de excelfiler som ligger i dag?

Ja, det är skillnad, men likvärdiga kolumner.

Kommer det gå att ladda upp enskilda produkter?

Nej, bara hela kataloger.

Om man laddar upp en bild vars format inte stämmer visas den inte idag, vad händer med denna sorts bilder i Proceedo?

Att bilder i fel format inte syns, stämmer inte. Bilden ser utdragen ut eller trycks ihop. Samma problem med bilden kommer ske även i Proceedo.

Kommer excel-mallarna skickas ut till leverantörerna?

Nej. I informationsbrevet som skickats ut finns hänvisning till var man hämtar upp V6 katalogen (Excel-filen). Du hittar också filen här.

Ifyllnadsanvisning V6 obligatoriska färger

Är det möjligt att få produktinformationen flyttad från nuvarande system till Visma Proceedo?

Det kommer inte finnas några möjligheter att få produktinformationen flyttad från nuvarande system till Visma Proceedo.

Leverantörssupporten kan hjälpa dig med är att ta ut kombofiler på de avtal du har, så att du kan klistra in informationen i de nya filerna. Kontakta Leverantörssupporten, marknadsplatsen.support@vgregion.se för att få hjälp med detta.

Vad är viktigt att tänka på när vi ska ladda upp bildlänkar i katalogen?

  • Det ska vara en direktlänk till bilden och inte en länk till en webbsida
  • Filformatet ska vara anpassat för internet, exempelvis .gif, .jpg eller .PNG
  • Filnamnet får inte innehålla mellanslag
  • I Proceedo visas bilder i storleken Bredd 240, Höjd 300 bildpunkter. Om bildstorleken överskrider detta kommer användaren i Proceedo behöva scrolla för att se hela bilden

Är det bara aktiva produkter/avtalsrader som ska registreras in i V6 katalogen?

Ersättningshantering är en funktion som kommer att finnas i Proceedo. Däremot kommer VGR inte att registrera in inaktiva produkter/avtalsrader, vilket gör att ersättningshantering inte kommer att fungera från start.

Ska alla produkter som läggs in i Proceedo ha en UNSPSC kod?

UNSPSC är en kategoriseringskod för produkter. Alla produkter i Proceedo ska ha en UNSPSC kod, vilket kommer vara ett krav i framtiden. Mer information om UNSPSC finns på www.gs1.se.

En lista över UNSPSC-koder hittar du här:

UNSPSC-koder

Är det möjligt att ha en automatiskt överföring från vårt egna affärssystem för att minska det manuella arbetet?

Ja det är möjligt. Då används anslutning för integrerad lösning, integration.

Blir vi varnade om vi använder en felaktig länk för bilder?

Så länge länken är ifylld ges ingen varning om att den är fel. Det är inget obligatoriskt fält och bara URL-länkar fungerar. 

Stämmer det att fliken "katalog" inte syns i Leverantörsportalen än?

Fliken katalog ska vara synlig nu men inte med avtal.

Är det samma krav på kataloger för produkter som VGR:s kundservice lagt upp, de som kallas prisöverenskommelser?

Om ni som leverantör dessutom har sortiment i prislista (prisöverenskommelser)
kommer VGR att skapa en så kallad "VGR-hanterad katalog - med aktuellt sortiment".
I det här fallet behöver ni inte skicka in någon fil.

Hur vet vi att bildlänkarna fungerar?

För att kontrollera att länken fungerar kan ni prova att klistra in länken i en webbläsare.
Om bilden då visas vet ni att länken fungerar.

 

Alla avtal innehåller kataloger med produkter. Katalogerna ska markeras med ett suffix på avtalsnumret som visar var produkterna levereras. Detta görs i Leverantörsportalen.

Vid inläsning av fil = katalog i Leverantörsportalen kan ni ha flera avtal att läsa in. Ni leverantörer som har både depåartiklar och övrigt sortiment ska skicka in två filer. Filer där produkter skickas till Sisjödepån ska laddas upp i Leverantörsportalen i en fil och sortiment som säljs direkt mot kund ska laddas upp i annan fil. Denna fil laddas upp mot avtal med suffix G efter avtalsnumret i Leverantörsportalen. VGR har förberett med avtalet som filen ska läsas in mot i Leverantörsportalen.

Följande suffix ska användas:

  • Depå = Inget suffix
  • Generell dvs. produkterna skickas från leverantör direkt till kund = G
  • Regiontryckeriet = RT

Om ni som leverantör dessutom har sortiment i prislista (prisöverenskommelser)
kommer VGR att skapa en så kallad "VGR-hanterad katalog - med aktuellt sortiment". I det fallet behöver ni inte skicka in någon fil.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på e-postadress marknadsplatsen.support@vgregion.se om du har frågor om systembytet.

Vismas användarmanual för leverantörsportalen


Senast uppdaterad: 2018-10-25 14:22