Produktkatalog

Kommer Nationell katalog för produkter och avtal (Katalogen) också byta portal?

Ja, produktkatalogen försvinner och ersätts av Proceedos katalogformat.

Kommer produktinformationen föras över automatiskt?

Nej, detta behöver respektive leverantör själv göra.

Hur ska kataloger i Proceedo markeras?

Alla avtal innehåller kataloger med produkter.

Varje katalog ska markeras med ett suffix på avtalsnumret vart produkterna levereras och detta görs i Leverantörsportalen.

D = Depå
G = Generell dvs. produkterna skickas från leverantör direkt till kund
R = Regiontryckeriet

Hur kommer prisöverenskommelser benämnas i Proceedo?

Prisöverenskommelse kommer i Proceedo att heta prislista.

Om produkterna ofta ändrar artikelnummer, hur ska det hanteras?

Skicka in katalogerna så sent som möjligt och uppdatera sortimentet efter den 22 oktober.

Är det även möjligt för er att ta emot senare versioner av UNSPSC som version 19 eller 20?

Det fungerar att läsa in en senare version av UNSPSC, men om man skickar in en kod som inte finns i Vismas version tolkar Proceedo koden till närmaste giltiga nivå.

T.ex. inläst 42.42.42.42 som inte finns tolkas till 42.42.00.00.

Vilken nivå i klassificeringsträdet VGR vill ha, 1 – 4?

Helst nivå 4, men annars nivå 3.

Hur skall kataloginmatningen göras i Proceedo? Vi använder idag Nationella Hjälpmedelsdatabasen, kan denna information styras över?

All kataloginmatning görs via excelfiler in i Proceedos leverantörsavtal av leverantören. Vid integration finns även andra alternativ .

Kan man utöka och uppdatera sin katalog senare, efter slutdatum?

VGR måste ha in hela kataloger vid lanseringen. Sker det förändringar senare måste man avvakta tills katalogen är stabil.

Går det att komplettera kataloger vid ett senare tillfälle?

Ja.. Enligt beslut från VGR skall alltid importsätt: full väljas när uppdaterade kataloger skickas in, inte bara uppdateringar.

Ska en Excel-fil per avtal laddas upp, eller går det att fylla i en stor fil med alla avtalade produkter?

En fil per avtal.

En katalog per avtal - gäller det även de som har integrerad anslutning?

Ja.

Gäller samma tidplan för EDI-filen?

EDI-filen skall vara inne i Proceedo till go-live. Beror på när integrationstesterna genomförs.

Är Excel-filen samma sak som WEB-EDI?

Ja, det är samma sak.

Går det att få ut en excelfil över vad vi har i katalogen idag?

Ja, kontakta leverantörssupporten för att få filen.

Går det lägga in olika beställningsvolymer på produktnivå, baserat på GLN-nummer? Exempelvis avd. förpackning, transportförpackning och pall?

Nej.

När ska katalogen skickas in?

Ett informationsbrev kommer att skickas ut med bland annat uppgifter om vilka datum som gäller. Vi kommer att kunna ta emot kataloger mellan 1 augusti och 15 september.

Är det stor skillnad på de excelfiler som ligger i dag?

Ja det är skillnad, men likvärdiga kolumner.

Är det samma krav på kataloger för produkter som VGRs kundservice lagt upp, de som kallas "prisöverenskommelser"?

Katalogen för prislista ska uppdateras på samma sätt som för inköpsavtal.

Kommer det gå att ladda upp enskilda produkter?

Nej, bara hela kataloger.

Om man laddar upp en bild vars format inte stämmer visas den inte idag, vad händer med denna sorts bilder i Proceedo?

Att bilder i fel format inte syns, stämmer inte. Bilden ser utdragen ut eller trycks ihop. Samma problem med bilden kommer ske även i Proceedo.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på e-postadress marknadsplatsen.support@vgregion.se om du har frågor om systembytet.

Vismas användarmanual för leverantörsportalen