Anslutning

På leverantörsdagen 2 november pratade ni om något som hette "Edionet"? Vad är det, och vad behöver vi göra?

Edionet är Leverantörssupportens register för leverantörer och dess avtal med VGR.

En enkät har skickats ut från Edionet så att vi får information från dig som leverantör om vilken anslutning som önskas till Visma Proceedo.

Om du inte fått någon enkät men har avtal med VGR, kontakta leverantörssupporten.

Vad krävs för att använda en punchout-lösning?

Om ni vill ha punch-out måste krävs integrerad anslutning.

Även en leverantör som idag bara har prisöverenskommelse kan använda sig av integration, men inte av punch-out.

Om vi startar portalen utan full integration med Visma, är det möjligt att välja full integration senare?

Ja. För att göra detta kontaktar ni leverantörssupporten.

Vi har redan kunder i Proccedo, är det möjligt at ha olika uppsättningar på olika kunder?

Ja. I Proccedo gör ni en uppsättning per avtal.

Hur kommer avtalsfil för prisöverenskommelser att hanteras?

Besked om hur hanteringen av prisöverenskommelser ska ske kommer innan hösten 2018.

Prisöverenskommelse kommer att ändra namn till Prisbilaga och är en överenskommelse mellan Koncerninköps Kundservice och leverantör gällande köp av produkt utanför avtal.

Prisbilagan kommer att hanteras av leverantör i de fall VGR har ett inköpsavtal med leverantören.

I de fall leverantören enbart har en prisbilaga kommer den att hanteras av koncerninköps kundservice.

Hur funkar det om vi har flera avtal mot VGR?

Som leverantör laddar du upp en katalog per avtal. Har du dessutom både depåsortiment och leverans direkt mot kund ska sortimentet ligga i två olika kataloger.

Vi vill ansluta oss till Proccedo, men har inte fått någon enkät, hur går vi tillväga?

För att ansluta er till Proceedo ska ni vara en leverantör som antingen har ett inköpsavtal med VGR eller en så kallad prisöverenskommelse där handel sker via koncerninköps kundservice.

Om så är fallet och ni ändå inte fått någon enkät eller inbjudan så skicka frågan till Leverantörssupporten, marknadsplatsen.support@vgregion.se

Som leverantör ska ni ansluta er till Leverantörsportalen och svara på de enkäter som skickas ut.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på e-postadress marknadsplatsen.support@vgregion.se om du har frågor om systembytet.

Vismas användarmanual för leverantörsportalen

Senast uppdaterad: 2018-07-19 09:54