Order

Hur kommer ni att informera oss när ni skickar en order?

Via EDI, e-post eller leverantörsportalen.

Hur hanteras frakt i Proceedo?

Frakt beställs aldrig i Proceedo. Har ni frakt i avtalet lägger ni upp något som heter tillkommande kostnader. Där lägger ni till en kostnad för att undvika att fakturan fastnar. Detta går att göra per automatik. Beställaren lägger aldrig till frakt.

Kommer det vara möjligt för för verksamheten att beställa från sina Konsignationslager i Visma Proceedo?

Ja.

Hur kommer vi göra för att skicka en orderbekräftelse?

Det beror på hur ordern tagits emot. 

Om det tagits emot via e-post går det inte via Proccedo, utan skickas tillbaka med e-post. Om informationen ska in i Proceedo måste bekräftelsen läggas i leverantörsportalen eller via en integration.

Om vi har valt integrerad lösning men inte har möjlighet att skicka orderbekräftelse eller leveransavisering via vårt affärssystem, är det då möjligt att istället skicka enbart ordererkännande?

Ja, det går att bara skicka ordererkännande.

Kan beställningar som kommer in i proceedos portal föras över till Visma administration?

Nej, Proceedo är inte kopplat mot några andra system.

Om det är varor kvar att leverera, när man gjort en delleverans. Hur gör man då? Genereras det då en ny order?

Nej, men ordern står kvar med samma ordernummer och är markerad som dellevererad. Man bekräftar resterande order och fakturaflödet hänger ihop (om man fakturerar via Leverantörsportalen).

Om VGR skickar en artikel, och vi som leverantör måste ersätta den, hur fungerar det?

I leverantörsportalen görs en orderbekräftelse med ersättning.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på e-postadress marknadsplatsen.support@vgregion.se om du har frågor om systembytet.

Vismas användarmanual för leverantörsportalen

Senast uppdaterad: 2018-05-30 13:18