Övriga frågor

Fungerar Windows 7 professional med Visma Proceedo?

Ja, Proceedo är webbläsarbaserat och fungerar oberoende av operativsystem.

Går det att få tillgång till en testmiljö innan lanseringen?

Det finns ingen testmiljö att få tillgång till innan lanseringen.

Däremot vid integration av leverantör erbjuder VGR/Visma, vid behov, möjlighet för leverantören att logga in i en speciell uppsättning för att kunna se hur leverantörens katalog ser ut. Detta gäller bara integrerade leverantörer.

Vad menas med punch-out?

Punch-out är när beställaren klickar på en länk i Marknadsplatsen 2.0 och kommer in till leverantörens websida med avtalade priser. Kunden lägger till produkter i sin varukorg och kan sedan fortsätta att beställa i Proceedo sitt övriga sortiment.

Går det att få en lista över samtliga enheter som är berättigade att handla via våra avtal i Marknadsplatsen, med deras fullständiga leverans och faktura adress, och deras GLN-nummer?

Då våra enheter och GLN adresser är väldigt rörliga i en sådan här stor organisation finns ingen sådan lista.

Alla VGR:s GLN är däremot kopplade och sökbara på GS1 hemsida. Både leverans- och faktura-GLN finns på våra orders till er.

Vi har produkter som ska sitta ihop med varandra, om kunden beställer bara en av produkten, kan vi lägga till den i orderbekräftelsen?

Ja, det går att lägga till produkter i orderbekräftelsen.

Idag har vi problem med att det saknas kontaktpersoner/uppgifter på beställningarna. Kommer det att bli ett tvingande fält i Proceedo?

Detta är en konfigureringsmöjlighet för VGR, att ange köparreferenser. I ett integrerat flöde kan det bero på vad man kan se i leverantörens system.

Kan användaren av leverantörsportalen byta språk?

Ja, man kan ändra till engelska, utan att valuta ändras

Kommer leverantören ha möjlighet att påverka konfigurationer i proceedo?

Önskemål om konfigurationer och förändringar i lösningen skickas till marknadsplatsen.support@vgregion.se.

Är det möjligt att bara använda orderflöde via leverantörsportalen och fakturera via annan väg?

Ja, användaren väljer själv vilka moment i leverantörsportalen som ska användas.

När beställaren loggar in, kommer de ha möjlighet att välja fakturaadress?

Fakturaadressen är förvald i Proceedo, den är kopplad till beställarens inloggning. Vissa beställare kan beställa åt flera enheter och kan då välja vilket fakturaadress som gäller för just denna beställning.

Om man använder sig av Inexchange för sin fakturahantering, ändrar sig status i Leverantörsportalen då?

Nej, Leverantörsportalen är en stand-alonelösning. Direktkoppling finns endast till Proceedo men det är inte integrerat mot annat system.

Då vi har full-EDI kommer vi inte använda leverantörsportalen i någon stor utsträckning, men hur går vi in och kontrollerar?

Det finns ingen idag som har båda uppkopplingarna. Men det går att se order i leverantörsportalen.

Kommer det finnas utbildningar?

Västra Götalandsregionen kommer arrangera informationstillfällen med start i juni 2018.

Informationstillfällen order- och fakturahantering i Leverantörsportalen

Kommer utbildningarna vara på engelska?

Nej, utbildningarna är bara på svenska men Visma har en engelsk manual.

Visma's Userguide (eng.)

Leverantörer som säljer hjälpmedel hanterar idag sina kataloger i hjälpmedelstjänsten, vad händer i det nya systemet?

Dessa kallar vi för dubbelhattar, det kommer krävas dubbla uppdateringar under en övergångsperiod. Hjälpmedelstjänsten och Inera ska upphöra, det finns en avvecklingsplan.

Eftersom orderbekräftelse nu skall göras i Leverantörsportalen, får man inte längre ha direktkontakt med orderinformation med avdelningarna?

Det är okej även i fortsättningen. VGR vi kan aldrig förbjuda den typen av kontakt. Men det är viktigt att tänka på att om en förändring sker i en order, men inte uppdateras i orderbekräfteslen, stämmer inte fakturan och fastnar i avvikelsehanteringen.

När kan vi som leverantör börja testa en integrerad lösning? Vem hos VISMA ska vi kontakta?

Om era enkäter är besvarade har VGR skickat ärendet till Visma som kontaktar er. Vid eventuella frågor kontakta Leverantörssupporten.

Hur tar vi del av det informationsflöde som finns idag angående förändringar och utbildningar?

Den här webbplatsen uppdateras kontinuerligt.

Vad är definitionen av en depåprodukt?

Det finns ingen uttalad definition. Kontakta Leverantörssupporten om ni är osäkra. 

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på e-postadress marknadsplatsen.support@vgregion.se om du har frågor om systembytet.

Vismas användarmanual för leverantörsportalen


Senast uppdaterad: 2018-10-25 14:24