Order och faktura

Inom Västra Götalandsregionen finns flera fakturaflöden och adresser som ska användas. Vilken typ av flöde och adress som ska användas beror på om fakturan avser order inom:

  • e-handel ”Marknadsplatsen”
  • Övrig handel via telefonbeställning
  • Perukrekvisition
  • e-katalog, IT-beställningar
Senast uppdaterad: 2019-03-06 16:03