Anslutning

Vad är Edionet?

Edionet är Leverantörssupportens register för leverantörer och dess avtal med VGR.

En enkät har skickats ut från Edionet så att vi får information från dig som leverantör om vilken anslutning som önskas till Visma Proceedo.

Om du inte fått någon enkät men har avtal med VGR, kontakta leverantörssupporten.

Vad krävs för att använda en punchout-lösning?

Punch-out är när beställaren klickar på en länk i Marknadsplatsen 2.0 och kommer in till leverantörens webbsida med avtalade priser och avtalade produkter.
Kunden lägger till produkter i sin varukorg och kan sedan fortsätta att beställa sitt övriga sortiment i Proceedo. Om ni vill ha punch-out krävs integrerad anslutning. VGR avgör om punch-out är lämpligt.

Om vi ansluter till Proceedo via leverantörsportalen, är det möjligt att välja full integration senare?

Ja. För att göra detta kontaktar ni leverantörssupporten.

Vi har redan kunder i Proccedo, är det möjligt att ha olika uppsättningar på olika kunder?

Ja. I Proccedo gör ni en uppsättning per avtal.

Hur kommer avtalsfil för prisöverenskommelser att hanteras?

Prisöverenskommelse kommer att ändra namn till prislista och är en överenskommelse mellan koncerninköps kundservice och leverantör gällande köp av produkt utanför avtal. Prislistan kommer att hanteras av kundservice.

Vi vill ansluta oss till Proccedo, men har inte fått någon enkät, hur går vi tillväga?

För att ansluta er till Proceedo ska ni vara en leverantör som antingen har ett inköpsavtal med VGR eller en så kallad prisöverenskommelse där handel sker via koncerninköps kundservice.

Om så är fallet och ni ändå inte fått någon enkät eller inbjudan så skicka frågan till Leverantörssupporten, marknadsplatsen.support@vgregion.se

Som leverantör ska ni ansluta er till Leverantörsportalen och svara på de enkäter som skickas ut.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på e-postadress marknadsplatsen.support@vgregion.se om du har frågor om systembytet.

Vismas användarmanual för leverantörsportalen

Senast uppdaterad: 2018-11-23 10:52