Avtal

Vad händer med information som skickas från Tendsign till Proceedo?

Avtalsinformationen går över automatiskt. Katalogen måste skickas in ändå, antingen via integrerat förfarande eller via Leverantörsportalen.

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på e-postadress marknadsplatsen.support@vgregion.se om du har frågor om systembytet.

Vismas användarmanual för leverantörsportalen

Senast uppdaterad: 2018-11-23 11:04