Order

Hur får vi information om att vi fått en ny order?

Ni får information via EDI eller e-post. Det skickas ett aviseringsmail med full orderinformation så att ni sedan kan välja att gå in i Leverantörsportalen och fortsätta där.

Hur hanteras frakt i Proceedo?

Har ni frakt i avtalet lägger ni upp något som heter tillkommande kostnader.
Där lägger ni till en kostnad för att undvika att fakturan fastnar. Detta går att göra per automatik.

Hur ska vi göra för att skicka en orderbekräftelse?

Det beror på hur ordern tagits emot. Om den tagits emot via e-post  skickas orderbekräftelsen tillbaka med e-post. Om ni som leverantör valt att använda Leverantörsportalen skickar ni orderbekräftelsen i därifrån. Om ni valt Integration orderbekräftar ni i ert eget system och det går då över till Proceedo. 

Om vi har valt integrerad lösning men inte har möjlighet att skicka orderbekräftelse eller leveransavisering via vårt affärssystem, är det då möjligt att istället skicka enbart ordererkännande?

Ja, det går att bara skicka ordererkännande.

Kan beställningar som kommer in i proceedos portal föras över till Visma administration?

Nej, Proceedo är inte kopplat mot några andra system.

Om det är varor kvar att leverera, när man gjort en delleverans. Hur gör man då? Genereras det då en ny order?

Nej, men ordern står kvar med samma ordernummer och är markerad som dellevererad. Man bekräftar resterande order och fakturaflödet hänger ihop (om man fakturerar via Leverantörsportalen).

Kontakt

Kontakta leverantörssupporten på e-postadress marknadsplatsen.support@vgregion.se om du har frågor om systembytet.

Vismas användarmanual för leverantörsportalen

Senast uppdaterad: 2018-11-23 11:46