Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Checklista för bilder

Tänk på att;

...skildra personer jämställt.

Exempelvis ska både män och kvinnor representera olika yrkesgrupper och det ska vara balans mellan antal kvinnor och män i våra informationsprodukter. Ge också akt på hur personer skildras: I vilken miljö är bilden tagen? Ser han/hon bestämd eller osäker ut? Leende? Svag eller stark? Aktiv/passiv? Vad gör kvinnor respektive män (flickor/pojkar)? Könsroller?

Tips! Läs mer om jämställd bildhantering i Bilder som förändrar världen, en bildhandbok av Tomas "Genusfotografen" Gunnarsson. 

Bilder som förändrar världen

...visa mångfald.

Bilderna i våra produkter bör visa; både kvinnor och män, personer från olika kulturer, med olika etniskt, religiöst, och geografiskt ursprung, olika åldrar.

...var sann.

Bilderna ska så långt det är möjligt skildra verkliga händelser och miljöer. Låt exempelvis inte anställda agera patienter!

Bildinformationen ska helst ange vem och vad bilden föreställer och när bilden är tagen. Använd i första hand bilder tagna i Västra Götaland och som skildrar Västra Götalandsregionens verksamheter. Ett sätt att förstärka detta är att alltid skriva en bildtext som beskriver var bilden är tagen, vad som händer på bilden och vilka som är med på bilden.

...bilderna ska inte kännas omoderna.

Motiven ska vara tidsenliga – exempelvis klädstil, mode, inredning, frisyrer, bilar, miljöer. Arbetskläder, teknisk apparatur, hjälpmedel, medicinsk utrustning och dylikt ska vara uppdaterade och motsvara dagens krav. I mediebanken arkiveras i regel bilderna efter tre år.

...följa Västra Götalandsregionens visuella profil.

Det är viktigt att bilderna följer den visuella profilen, visar rätt logotyp och skyltar som följer gällande riktlinjer.

...följa hygien- och arbetsmiljöregler.

  • I vård/behandlingssituation med patient: inga smycken på fingrar, händer och armar. Inga armbandsur.
  • Arbetsdräkt ska vara kortärmad i rum där patienter undersöks, behandlas eller vårdas.
  • Långt hår ska vara uppsatt.
  • Mössa ska användas på operationsavdelning, sterilcentral och storkök.
  • Huvudduk/slöja ska vara kort eller instoppad under arbetsdräkten (och tillhandahållas av Tvätteriet Alingsås).
  • Långt skägg ska vara uppsatt/uppbundet.
  • Grön dräkt får endast användas vid operation.
  • Naglar ska vara kortklippta och ofärgade.
  • Skyddsutrustning ska användas på rätt sätt och vara uppdaterad.

...visa bra miljöalternativ.

Bilden får inte strida mot organisationens miljömål eller miljöambitioner. Bilden ska när det är möjligt och lämpligt visa bra miljöalternativ, exempelvis biogasbilar.

...inte bryta mot fotografens upphovsrätt.

Fotografen äger alltid rätten till sin bild om inte annat avtalats. Det innebär bland annat att man inte får förvanska eller manipulera bilden.  Om man är osäker är det bra att konsultera fotografen. Fotografens namn måste också alltid anges i samband med publicering av bilden.

... samtycke krävs för lagring och publicering av bilder.

Alla foton där det förekommer identifierbara personer räknas som personuppgift och  kräver samtycke för både lagring och publicering.  Muntligt samtycke räcker inte du måste kunna visa att samtycke finns. Använd helst "Samtyckesblankett VGR  enligt GDPR" . (Se nedan.) Blanketten är bara ett exempel på utformning, det viktiga är att lagtexten finns med. Blanketten lagras i VGR mediebank och numret blanketten får när den laddas upp skrivs in i fältet samtycke. 

...visa varsamhet.

Fotografering och publicering av personer  på bild kräver varsamhet och eftertanke - fotografera eller publicera inte i sammanhang som kan upplevas besvärande eller kränkande. Var exempelvis extra försiktig när du fotograferar och publicerar foton av barn, i känsliga miljöer eller situationer, eller när personer på bild inte är medvetna om att fotografering sker. Tänk också på att det finns personer med skyddad identitet.

...välja profilbilder med eftertanke. 

Profilbilder (på webben, i trycksaker ex)  på medarbetare i Västra Götalandsregionen påverkar hur vi och vårt arbete uppfattas av andra. Profilbilden ska vara en porträttbild där ditt ansikte visas framifrån och bilden ska vara i bra kvalitet, färg samt ha en ljus och neutral bakgrund.

Rutin för profilbilder på medarbetare

Blanketter för samtycke till publicering av foto

Det finns två mallar, en för bilder som ska användas enbart inom VGR:s verksamheter och en mall som kan användas för samarbetsprojekt där personuppgifter delas med till exempel en kommun. 

Glöm inte att skriva in er förvaltning.

Samtyckesblankett VGR enligt GDPR (förslag) 

Länk till Bilder som förändrar världen

Bilder som förändrar världen är en bildhandbok av Tomas »Genusfotografen« Gunnarsson
Bilder som förändrar världen 


Senast uppdaterad: 2016-12-29 13:32