Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Språk och ordlistor

Det är viktigt hur vi i Västra Götalandsregionen (VGR) uttrycker oss i skrift. Det vi skriver måste vara vårdat och begripligt. Att kunna förstå vad som står i en text är en förutsättning för insyn och för att kunna påverka. Här har vi samlat några olika verktyg som stöd för dig som skriver i ditt arbete.

Skrivhandledning för Västra Götalandsregionen

Den här skrivhandledningen hjälper dig att skriva begripligt och målgruppsanpassat. Du får veta hur du skriver texter som är språkligt korrekta, lätta att förstå och inkluderande. Det finns även råd om hur du anpassar dina texter när du skriver för webben. En avdelning handlar om hur vi benämner våra förvaltningar, verksamheter och den politiska organisationen.

Skrivhandledning

Utbildningar i klarspråk

Klarspråksutbildningarna för medarbetare i Västra Götalandsregionen hittar du i utbudskatalogen i Lärportalen. Du kan också skräddarsy en egen klarspråksutbildning.

Utbudskatalogen i Lärportalen (inloggning krävs)

Den webbaserade klarspråksutbildningen Att skriva bättre är framtagen av ett tiotal myndigheter.

Att skriva bättre

Testa läsbarheten

Vill du testa om din text är begriplig kan du göra Språkrådets klarspråkstest.

Språkrådets klarspråkstest

Du kan också testa textens läsbarhetsindex (LIX) för att få en uppfattning om hur lätt eller svår den är.

Läsbarhetsindex (LIX)

Språkkonsulttjänster

Västra Götalandsregionen har upphandlat språkkonsulttjänster. En språkkonsult ger språkråd, håller och medverkar i utbildningar och klarspråksprojekt, ger individuell rådgivning och språkgranskar.

Språkkonsulttjänster

Språkrådet 

Språkrådet är Sveriges officiella språkvårdsorgan och är en del av språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen. En av Språkrådets uppgifter är att ge stöd i språkfrågor. I frågelådan på Språkrådets webbplats kan du hitta svaret på flera språkfrågor.

Språkrådets webbplats

Språkrådets frågelåda

Skrivhjälp för jämlik text i vården

Det är viktigt att vi utformar dokument och texter så att alla blir delaktiga och för att minska risken för att patienter upplever sig särbehandlade eller kränkta. Kunskapscentrum för jämställd vård har tagit fram en handbok. 

Skrivhjälp för jämlik text

Svenglish på webben

Webb, mejl, server... Många termer i den svenska datavärlden är engelska. Men vi behöver förståeliga ord som går att böja, stava och uttala. Det handlar både om begriplighet och att värna om vårt språk. Svenska datatermgruppen ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

Svenska datatermgruppen

Terminologi för vård och omsorg

Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, regioner, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer.

Socialstyrelsens termbank

Titlar och beteckningar på engelska

Det finns ett urval av titlar och beteckningar inom VGR översatta till engelska.

Titlar och beteckningar på engelska 


Senast uppdaterad: 2021-03-29 10:38