Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Språk och ordlistor

Det är viktigt hur vi i Västra Götalandsregionen (VGR) uttrycker oss i skrift. Det vi skriver måste vara vårdat och begripligt. Att kunna förstå vad som står i en text är en förutsättning för insyn och för att kunna påverka. Här har vi samlat några olika verktyg som stöd för dig som skriver i ditt arbete.

Skrivhandledning för Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionens skrivhandledning får du veta hur du skriver språkligt korrekt och hur texten ska bli lätt att förstå. Det finns också en särskild del om att skriva för webben och en som handlar om hur vi ska benämna våra förvaltningar, verksamheter och den politiska organisationen.

Utbildning i klarspråk

Klarspråksutbildning för VGR-anställda hittar du i utbildningskatalogen. Du kan också skräddarsy en utbildning med hjälp av Konferens- och utbildningscentrum.

Den webbaserade klarspråksutbildningen Att skriva bättre är framtagen av ett tiotal myndigheter.

Vill du testa om din text är begriplig kan du göra Språkrådets klarspråkstest.

Du kan också testa textens läsbarhetsindex (LIX) för att få en uppfattning om hur lätt eller svår den är.

Språkkonsulttjänster

Västra Götalandsregionen har upphandlat språkkonsulttjänsterEn språkkonsult ger språkråd, håller och medverkar i utbildningar och klarspråksprojekt, ger individuell rådgivning och språkgranskar.

Språkrådet 

Språkrådet är Sveriges officiella språkvårdsorgan och är en del av språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen. Här finns information om allt som rör språk.

Skrivhjälp för jämlik text i vården

Det är viktigt att vi utformar dokument och texter så att alla blir delaktiga och för att minska risken för att patienter upplever sig särbehandlade eller kränkta. Kunskapscentrum för jämställd vård har tagit fram handboken Skrivhjälp för jämlik text.

Svenglish på webben

Webb, mejl, server... Många termer i den svenska datavärlden är engelska. Men vi behöver förståeliga ord som går att böja, stava och uttala. Det handlar både om begriplighet och att värna om vårt språk. Svenska datatermgruppen ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

Titlar och beteckningar på engelska

Här finns ett urval av titlar och beteckningar inom VGR översatta till engelska.

Senast uppdaterad: 2018-09-13 13:29