Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Översättning till andra språk

Beställ översättningstjänster av Tolkförmedling Väst

All förmedling av översättningstjänster i Västra Götalandsregionen förmedlas via kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. För att kunna beställa översättningar måste din verksamhet vara registrerad hos Tolkförmedling Väst. Observera att svenskan alltid är ett av de två språken i språkparet källtext-måltext.

Beställ översättning

Registrera kunduppgifter hos Tolkförmedling Väst

Saknar du dina inloggningsuppgifter kontaktar du Tolkförmedling Väst.

Om materialet du vill översätta är sekretessbelagt, kan du skicka det via post till följande adress:

Tolkförmedling Väst
Översättningsavdelningen
Kungsgatan 57
461 34 Trollhättan

För frågor och konsultation ring 010-211 72 10.

Tolkförmedling Väst ansvarar för all kontakt med översättarna. Du har alltså inte själv kontakt med den aktuella översättaren. Om du har synpunkter på arbetet, förmedla dem till din kontakt på Tolkförmedling Väst. Det är vanligt att en text får korrigeras ett par gånger innan båda parter är nöjda.

Priser och kostnadsförslag

Aktuella priser för översättning hittar du Tolkförmedling Västs webbplats. 

Prislista hos Tolkförmedling Väst

Om du vill veta vad kostnaden kommer att bli innan du har bestämt dig för att lägga en beställning, kan du begära en kostnadsfri offert. Skicka ett mejl till oversattning@tolkformedlingvast.se och bifoga materialet, så får du ett preliminärt kostnadsförslag utifrån källtextens ordantal. Alla kostnadsförslag är preliminära, eftersom Tolkförmedling Väst utgår från ordantalet i måltexten vid prissättning. Layoutanpassning/sättning och språkgranskning debiteras enligt aktuell timtaxa för övriga tjänster. 

Leveranstid

Tolkförmedling Väst har normal leveranstid på sex arbetsdagar (under 2500 ord). För brådskande uppdrag finns alternativet expressleverans. Vid expressleverans får ni översättningen inom tre arbetsdagar (under 2500 ord). Vid längre texter (över 2500 ord) gäller leveranstid enligt överenskommelse.

Tips när du ska beställa en översättning

En bra översättning är ofta resultatet av ett gott samarbete mellan beställare och översättare. Genom att förbereda sig och vara ute i god tid kan man spara tid och pengar och nå ett bättre resultat. Här är några tips till dig som ska beställa översättning:

En översättning blir inte bättre än ursprungstexten

Ibland kan det vara motiverat att skriva en ny text i stället för att översätta en befintlig. Skriv vid behov om den svenska texten till lättbegriplig svenska anpassad för målgruppen.

Ge en bakgrund

För att översättaren ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt är det viktigt att hen kan placera texten i ett sammanhang. Informera därför om din arbetsplats och din verksamhet.
Informera också om i vilket land översättningarna ska användas. Det är skillnad på brittisk och amerikansk engelska. Det finns också skillnader mellan spansk och sydamerikansk spanska, portugisisk och brasiliansk portugisiska, och mellan fransk, kanadensisk och senegalesisk franska.

Förklara fackuttryck

Om texten innehåller mycket fackord och speciella beteckningar, lägg lite extra tid på att förtydliga och förklara dem. Översättaren ska vara förtrogen med verksamhet och terminologi inom vårt område. Men har du ordlistor över verksamhetsspecifika termer och begrepp, så förse översättaren med detta. Ju mer vi underlättar, desto större chans är det att översättningen blir bra. Det är också bra att skicka med referenslitteratur.

Layoutanpassning/sättning

I de fall texten ska läggas in i en mall eller en layout kan Tolkförmedling Väst hjälpa till med det. Kontakta Tolkförmedling Väst för en dialog om det är aktuellt.
Vissa språk behöver mer utrymme än svenskan. Om du har begränsat utrymme för din text kan det leda till att texten måste kortas eller layouten anpassas. Tolkförmedling Väst kommer att ha den dialogen med dig i de fall det behövs.

Vissa språk kan vara svåra att skilja åt

Ange på produktens/trycksakens förstasida vilket språk översättningen avser.

Språkgranskning

Tolkförmedling Väst kan hjälpa till med att kontrollera textens stavning, grammatik, interpunktion och även dess stilistiska lämplighet. Språkgranskning kan vara av stor nytta när du har krav på internt språkbruk eller när du vill anpassa texten till en specifik målgrupp. Tänk på att i de fallen berätta så mycket som möjligt om målgruppen och vad som kännetecknar den. För frågor och konsultation ring 010-211 72 10

Olika typer av översättning

Tolkförmedling Västs översättningsavdelning har erfarenhet av alla typer av facköversättningar som till exempel medicinska texter, utredningar, intyg, överklaganden, brev, journaler, informationsmaterial, broschyrer. Den översatta texten levereras både i Word och i pdf format. Beroende på vilka inställningar och vilken version av Word du har, kan texten se annorlunda ut på din dator. Därför får du en pdf-fil, som visar texten precis som den kommer att se ut på skrivaren.

Rak översättning. Översättaren har fackkunskap och håller sig strikt till manus. Exempel på texter är tekniska manualer, juridiska dokument, patientjournaler.

Kulturanpassad översättning. Översättningen ska vara anpassad till manus, översättaren får inte stryka text eller skriva om utan lov. Exempel på texter är pressreleaser och broschyrer.

Copyöversättning. Översättaren tar större hänsyn till budskapet än själva texten. Exempel på texter är annonser och kampanjtexter. Fundera också över vilken ton och vilket tilltal översättningen ska ha och förmedla detta till byrån.

Auktoriserad översättning. I dessa fall när materialet ska lämnas till myndigheter, dvs det är ett officiellt dokument, krävs det att översättningen är auktoriserad. Vanliga exempel är läkarintyg, betyg, personbevis, avtal, födelseattest. En del översättare har tilldelats yrkestiteln translator efter att de har genomgått Kammarkollegiets språktester och fått sin auktorisation. De har möjlighet att bestyrka sina översättningar med sin personliga translatorsstämpel. Detta innebär att den bestyrkta översättningen är i juridisk mening likvärdig originalhandlingen.

Mer om när du ska publicera på andra språk

De vanligaste språken som beställs hos Tolkförmedling Väst är arabiska, somaliska, engelska, persiska och dari. Kontakta Tolkförmedling Väst för detaljerad information gällande den aktuella språkfördelningen.

I Språkrådets vägledning för flerspråkig information finns tips och råd om vad du ska tänka på vid publicering av information på olika språk, i synnerhet på webben.

Vägledning för flerspråkig information

Utrikesdepartementets Utrikes namnbok innehåller översättningar till engelska, tyska, franska, spanska och, i viss utsträckning finska och ryska, av namn på myndigheter och organisationer, EU-organ och länder. Dessutom innehåller den statliga tjänstetitlar.

Utrikes namnbok.pdf

Ett urval av titlar och beteckningar inom VGR finns översatta till engelska.

Titlar och beteckningar inom VGR översatta till engelska 

Vad gäller för minorietsspråken?

Minoritetsspråk och språklagen


Senast uppdaterad: 2021-01-11 13:52