Skrivhandledning

Riktlinjerna för hur vi uttrycker oss i Västra Götalandsregionen består av flera delar. Det handlar om att skriva begripligt och målgruppsanpassat, om att vi ska använda ett korrekt språk och att vi ska vara konsekventa i våra ordval och i hur vi benämner våra verksamheter.

Skrivhandledning för VGR

Innehållet är beslutat och sammanställt av koncernstab kommunikation och externa relationer. Det gäller för hela Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2018-01-31 16:23