Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Korrekta benämningar

Skrivhandledning för VGR

Innehållet är beslutat och sammanställt av koncernstab kommunikation och externa relationer. Det gäller för hela Västra Götalandsregionen.

Den här delen av skrivhandledningen handlar om hur vi skriver olika benämningar korrekt och konsekvent. Du får korrekta namn och förkortningar för våra förvaltningar och verksamheter i Västra Götalandsregionen. Dessutom går vi igenom benämningar på vissa begrepp som vi använder gemensamt.

Om Västra Götalandsregionen

Förvaltningar och verksamheter

Politiska nämnder, styrelser och motsvarande

Övriga benämningar

Huvudregler för benämningar på verksamheter inom Västra Götalandsregionen

Egna förvaltningar och motsvarande skrivs med stor/versal begynnelsebokstav, avdelningar och enheter ska skrivas med liten/gemen begynnelsebokstav. Nämnder och styrelser skrivs med liten begynnelsebokstav. Huvudregeln för flerordiga namn är att endast första ordet och ord som i sig är egennamn skrivs med stor begynnelsebokstav. Undantaget är vissa  förvaltningar och bolag som skrivs enligt beslut.

Förkortningar: För att undvika sammanblandning och missförstånd – skriv ut hela namnet i löpande text och undvik förkortningar i möjligaste mån.

Om Västra Götalandsregionen

Ordet region kan lätt missuppfattas eftersom det kan betyda både organisationen och det geografiska området. Skriv Västra Götalandsregionen eller organisationen när du menar Västra Götalandsregionen. Skriv Västra Götaland om du menar det geografiska området.

Om det är ont om plats eller vid upprepningar kan du använda förkortningen VGR i stället för Västra Götalandsregionen. Genitivformen är VGR:s. Skriv däremot aldrig VG-regionen.

Förvaltningar och verksamheter

Här följer en lista med exempel på stavning av förvaltningar och verksamheter och förkortning om sådan finns. Listan är inte heltäckande. Saknar du någon verksamhet som behöver vara med på listan, kontakta innehållsansvarig via länken längst ner på sidan.

 • Hälsan & Arbetslivet (del av Hälsan och Stressmedicin)
 • Hälsan och Stressmedicin
 • Institutet för stressmedicin (del av Hälsan och Stressmedicin), ISM
 • Koncernkontoret
  • koncernavdelning ärendesamordning och kansli
  • koncernstab beställning och produktionsstyrning
  • koncernstab digitalisering
  • koncernstab hälso- och sjukvård
  • koncernstab kommunikation och externa relationer
  • koncernstab utförarstyrning och samordning
  • koncernstab regional utveckling
  • koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
  • VGR IT
 • Kunskapscentrum för jämlik vård
 • patientnämndernas kansli
 • Regionens hus
 • Regionservice
 • residenset
 • revisionsenheten
 • Smittskydd Västra Götaland
 • Västfastigheter
  • konstenheten

Hälso- och sjukvård

 • Närhälsan 
 • Habilitering & Hälsa
 • Regionhälsan
 • Folktandvården Västra Götaland, FTV
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Skriv ut hela namnet, undvik förkortningen SU.)
  - Sahlgrenska sjukhuset
  - Mölndals sjukhus
  - Östra sjukhuset
  - Drottning Silvias barnsjukhus
  - Sahlgrenska International Care
  - Lillhagsparken
 • Skaraborgs Sjukhus, SkaS
  - Skaraborgs Sjukhus Skövde, SkaS Skövde
  - Skaraborgs Sjukhus Mariestad, SkaS Mariestad
  - Skaraborgs Sjukhus Lidköping, SkaS Lidköping
  - Skaraborgs Sjukhus Falköping, SkaS Falköping
 • NU-sjukvården
  - Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL
  - Uddevalla sjukhus
 • Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS
  - SÄS Borås
  - SÄS Skene
 • Sjukhusen i väster, SV
  - Alingsås lasarett
  - Angereds närsjukhus
  - Frölunda specialistsjukhus
  - Högsbo närsjukhus
  - Kungälvs sjukhus

Kultur

 • Förvaltningen för kulturutveckling
  - Vitlycke museum
  - Vänersborgs museum
  - Lödöse museum
  - Göteborgs naturhistoriska museum
  - Studio Västsvensk Konservering
  - Slöjd & Byggnadsvård
  - Forsviks bruk
 • Göteborgs botaniska trädgård

Skolor

 • naturbruksförvaltningen
  - Naturbruksgymnasiet Sparresäter
  - Naturbruksskolan Svenljunga
  - Naturbruksskolan Sötåsen
  - Naturbruksskolan Uddetorp
  - Biologiska Yrkeshögskolan i Skara

 • folkhögskoleförvaltningen
 • Billströmska folkhögskolan
 • Dalslands folkhögskola
 • Grebbestads folkhögskola
 • Fristads folkhögskola
 • Göteborgs folkhögskola
 • Vara folkhögskola

Bolag

 • Sahlgrenska I.C.
 • Turistrådet Västsverige AB
 • GöteborgsOperan AB (i löpande text Göteborgsoperan)
 • Göteborgs Symfoniker AB
 • Film i Väst AB
 • Regionteater Väst AB
 • Västtrafik AB

Övrigt

 • Regionarkivet

Politiska nämnder, styrelser och motsvarande

Regionövergripande

 • regionfullmäktige, RF
  - beredningen för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen
 • regionstyrelsen, RS
  - ägarutskottet
  - personalutskottet
  - beredningen för hållbar utveckling
  - beredningen för forskning och utveckling
  - samrådet för externa relationer 
  - beredningen för mänskliga rättigheter
  - beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
  - digitaliseringsberedningen
 • revisorskollegiet
 • servicenämnden
 • arkivnämnden
 • fastighetsnämnden
 • nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Hälso- och sjukvård

 • hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS
  - beredning omställning och samordning
  - beredning psykiatri
 • norra hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN N
 • östra hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN Ö
 • västra hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN V
 • Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, HSN G
 • södra hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN S
 • styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
 • styrelsen för NU-sjukvården
 • styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
 • styrelsen för Sjukhusen i väster
 • styrelsen för Regionhälsan
 • styrelsen för Närhälsan
 • patientnämnden Göteborg, PNG
 • norra patientnämnden, PNN
 • östra patientnämnden, PNÖ
 • västra patientnämnden, PNV
 • södra patientnämnden, PNS
 • tandvårdsstyrelsen
 • styrelsen för Habilitering & Hälsa

Regionutveckling

 • regionutvecklingsnämnden, RUN
 • miljönämnden, MN
 • kulturnämnden, KUN
 • kollektivtrafiknämnden, KTN
 • naturbruksstyrelsen
 • styrelsen för folkhögskolorna
 • styrelsen för kulturutveckling
 • styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård

Titlar och beteckningar på engelska

Övriga benämningar

E-tjänster

E-tjänster är det begrepp som används för att beskriva service som invånaren kan använda för att uträtta olika vårdärenden via webben eller andra nätbaserade kanaler, som mobiltelefon eller läsplatta.

E-tjänsterna gör vården mer lättillgänglig och förenklar för invånaren. Delaktigheten ökar och invånaren får enklare tillgång till sin egen medicinska information.

Exempel på E-tjänster är:

 • Mitt vårdmöte – videomötestjänst
 • Journal via nätet
 • Egenmonitorering

E-tjänster avser detsamma som nedanstående begrepp men nedanstående används alltså inte av VGR:

 • Digitala vårdtjänster
 • Invånartjänster
 • Digitala invånartjänster
 • Elektronisk hälso- och sjukvårdstjänst

Begreppet omfattar inte VGR:s interna digitala verktyg som används av medarbetare i vården i arbetsvardagen och som inte innebär interaktion med invånare och patienter. 

Egenmonitorering

Egenmonitorering är det begrepp som används för att beskriva “löpande mätning/uppföljning av viktiga värden i en patients hälsotillstånd där patienten befinner sig utanför vårdinrättning, oftast i sin bostad men det är inte platsbundet. Uppföljningen sker med stöd av digital mätutrustning som anger objektiva mätvärden och värdena tillgängliggörs vårdgivaren, och vårdtagaren, per automatik”. 

Egenmonitorering avser detsamma som nedanstående begrepp men nedanstående används alltså inte av VGR:

 • Hemmonitorering
 • Monitorering i hemmet 
 • Självmonitorering 
 • Monitorering på distans
 • Värdeläsning på distans 
 • Värdekontroll på distans
 • Hälsomätning på distans 
 • Telemedicin 
 • Mina värden 
 • Remote patientmonitorering
 • Telemedicine  

KBT på nätet

KBT på nätet är det begrepp som används för att beskriva “e-tjänsten där KBT (kognitiv beteendeterapi) ges till patient via nätet istället för genom fysiska träffar/samtal”.

KBT på nätet avser detsamma som nedanstående begrepp men nedanstående begrepp används alltså inte av VGR:  

 • KBT via nätet
 • e-KBT
 • iKBT
 • Nät-KBT
 • KBT på webben
 • KBT via webben
 • Webb-KBT
 • Webbaserad KBT
 • KBT på distans 

Reception (vid vårdenhet)

Reception är det begrepp som används för att beskriva "plats och funktion vid en vårdenhet dit patienterna vänder sig för att få hjälp av personal med att anmäla sin ankomst och betala för besöket om betalning inte skett på annat vis. Oftast innebär detta en disk med ett öppningsbart glasparti.”

Reception avser detsamma som nedanstående begrepp men nedanstående begrepp används alltså inte av VGR:

 • Kassa
 • Information

Andra begrepp

Så här skriver vi andra begrepp inom VGR.

 • beställar-id

Skrivhandledning för VGR

Innehållet är beslutat och sammanställt av koncernstab kommunikation och externa relationer. Det gäller för hela Västra Götalandsregionen.


Senast uppdaterad: 2022-11-23 15:37