Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Korrekta benämningar

Skrivhandledning för VGR

Innehållet är beslutat och sammanställt av koncernstab kommunikation och externa relationer. Det gäller för hela Västra Götalandsregionen.

Korrekta benämningar innehåller de korrekta namnen och förkortningarna för våra förvaltningar och verksamheter i Västra Götalandsregionen. Sammanställningen är framtagen av koncernstab kommunikation och externa relationer i samråd med språkkonsult.

Huvudregler för benämningar på verksamheter inom Västra Götalandsregionen

Egna förvaltningar och motsvarande skrivs med stor/versal begynnelsebokstav, avdelningar och enheter ska skrivas med liten/gemen begynnelsebokstav. Nämnder och styrelser skrivs med liten begynnelsebokstav. Huvudregeln för flerordiga namn är att endast första ordet och ord som i sig är egennamn skrivs med stor begynnelsebokstav. Undantaget är vissa  förvaltningar och bolag som skrivs enligt beslut.

Förkortningar: För att undvika sammanblandning och missförstånd – skriv ut hela namnet i löpande text och undvik förkortningar i möjligaste mån.

Titlar och beteckningar på engelska

Om Västra Götalandsregionen

Ordet region kan lätt missuppfattas eftersom det kan betyda både organisationen och det geografiska området. Skriv Västra Götalandsregionen eller organisationen när du menar Västra Götalandsregionen. Skriv Västra Götaland om du menar det geografiska området.

Om det är ont om plats eller vid upprepningar kan du använda förkortningen VGR i stället för Västra Götalandsregionen. Genitivformen är VGR:s. Skriv däremot aldrig VG-regionen.

Förvaltningar och verksamheter

Här är en lista över våra förvaltningar och verksamheter och de etablerade förkortningar som finns.

 • Habilitering & Hälsa
 • Hälsan & Arbetslivet (del av Hälsan och Stressmedicin)
 • Hälsan och Stressmedicin
 • Institutet för stressmedicin (del av Hälsan och Stressmedicin), ISM
 • Koncernkontoret
  • regiondirektörens ledningsstöd
  • koncernavdelning data och analys
  • koncernavdelning kultur
  • koncernavdelning ärendesamordning och kansli
  • koncernstab HR
  • koncernstab hälso- och sjukvård
  • koncernstab kommunikation och externa relationer
  • koncernstab utförarstyrning och samordning
  • koncernstab regional utveckling
  • koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
  • koncernstab för beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård
  • koncerninköp
 • Kunskapscentrum för jämlik vård
 • patientnämndernas kansli
 • Regionens hus
 • Regionservice
 • residenset
 • revisionsenheten
 • Smittskydd Västra Götaland
 • VGR IT
 • Västfastigheter
  • konstenheten

Hälso- och sjukvård

 • Närhälsan (den offentligt drivna primärvården)
 • Folktandvården Västra Götaland, FTV
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Skriv ut hela namnet, undvik förkortningen SU.)
  - Sahlgrenska sjukhuset
  - Mölndals sjukhus
  - Östra sjukhuset
  - Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
  - Högsbo sjukhus
  - Sahlgrenska International Care
  - Lillhagsparken
 • Skaraborgs Sjukhus, SkaS
  - Skaraborgs Sjukhus Skövde, SkaS Skövde
  - Skaraborgs Sjukhus Mariestad, SkaS Mariestad
  - Skaraborgs Sjukhus Lidköping, SkaS Lidköping
  - Skaraborgs Sjukhus Falköping, SkaS Falköping
 • NU-sjukvården, NU
  - Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL
  - Uddevalla sjukhus
 • Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS
  - SÄS Borås
  - SÄS Skene
 • Sjukhusen i väster
  - Alingsås lasarett
  - Angereds Närsjukhus
  - Kungälvs sjukhus
  - Frölunda Specialistsjukhus

Kultur

 • Kultur i Väst
 • Västarvet
  - Vitlycke museum
  - Slöjd i Väst
  - Vänersborgs museum
  - Lödöse museum
  - Göteborgs Naturhistoriska museum
  - Studio Västsvensk Konservering
  - Slöjd & Byggnadsvård
  - Forsviks Bruk
 • Botaniska trädgården

Skolor

 • naturbruksförvaltningen
  - Naturbruksgymnasiet Sparresäter
  - Naturbruksgymnasiet Svenljunga
  - Naturbruksgymnasiet Sötåsen
  - Naturbruksgymnasiet Uddetorp
  - Biologiska Yrkeshögskolan i Skara

 • folkhögskoleförvaltningen
 • Billströmska folkhögskolan
 • Dalslands folkhögskola
 • Grebbestads folkhögskola
 • Fristads folkhögskola
 • Göteborgs folkhögskola
 • Vara folkhögskola

Bolag

 • Sahlgrenska I.C.
 • Turistrådet Västsverige AB
 • GöteborgsOperan AB
 • Göteborgs Symfoniker AB
 • Film i Väst AB
 • Regionteater Väst AB
 • Västtrafik AB

Övrigt

 • Regionarkivet

Politiska nämnder, styrelser och motsvarande

Regionövergripande

 • regionfullmäktige, RF
  - beredningen för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen
 • regionstyrelsen, RS
  - ägarutskottet
  - personalutskottet
  - beredningen för hållbar utveckling
  - beredningen för forskning och utveckling
  - samrådet för externa relationer 
  - beredning för mänskliga rättigheter
  - beredning folkhälsa och social hållbarhet
  - beredning digitalisering
 • revisorskollegiet
 • servicenämnden
 • arkivnämnden
 • fastighetsnämnden
 • nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Hälso och sjukvård

 • hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS
  - beredning omställning och samordning
  - beredning psykiatri
 • norra hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN N
 • östra hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN Ö
 • västra hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN V
 • Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, HSN G
 • södra hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN S
 • styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
 • styrelsen för NU-sjukvården
 • styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
 • styrelsen för Sjukhusen i väster
 • styrelsen för Regiongemensam hälso- och sjukvård
 • primärvårdsstyrelsen
 • patientnämnden Göteborg, PNG
 • norra patientnämnden, PNN
 • östra patientnämnden, PNÖ
 • västra patientnämnden, PNV
 • södra patientnämnden, PNS
 • tandvårdsstyrelsen
 • styrelsen för Habilitering & Hälsa

Regionutveckling

 • regionutvecklingsnämnden, RUN
 • miljönämnden, MN
 • kulturnämnden, KUN
 • kollektivtrafiknämnden, KTN
 • naturbruksstyrelsen
 • styrelsen för folkhögskolorna
 • styrelsen för Västarvet
 • styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård
 • styrelsen för Kultur i Väst

Skrivhandledning för VGR

Innehållet är beslutat och sammanställt av koncernstab kommunikation och externa relationer. Det gäller för hela Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2019-10-08 08:49