Språkonsulttjänster

En språkkonsult ger språkråd, håller och medverkar i kurser och klarspråksprojekt, ger individuell rådgivning och språkgranskar.

Spåkkonsulten bistår också i utvecklingen av Västra Götalandsregionens skrivhandledning i samverkan med koncernstab kommunikation och externa relationer på Koncernkontoret.

Klarspråkskurser för dig som är VGR-anställd.

Västra Götalandsregionen har upphandlat följande språkkonsulter rangordnade enligt listan. 

  1. Petras Ordförråd 
  2. Z-text 
  3. Folkuniversitetet 

Petras Ordförråd ska alltid anlitas i första hand. Om inte Petras Ordförråd kan åta sig uppdraget ska förfrågan gå vidare till Z-text och därefter till Folkuniversitetet. 

1. Petras Ordförråd
Petra Vainionpää
Mobil: 073-085 33 95
E-post: petra@petrasordforrad.se
Hemsida: www.petrasordforrad.se

2. Z-text
Barbro Zetterberg
Telefon: 0515-312 83
Mobil: 070-590 85 57
E-post: barbro@z-text.se
Hemsida: www.z-text.se

3. Folkuniversitetet 
Telefon: 031-10 65 40
E-post: christina.s.aberg@folkuniversitetet.se

Senast uppdaterad: 2018-04-09 11:03