Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Språkkonsulttjänster

En språkkonsult ger språkråd, håller och medverkar i kurser och klarspråksprojekt. Språkkonsulten språkgranskar även texter samt ger individuell rådgivning och stöd till skribenter och hela projekt.

Språkkonsulten hjälper till att utveckla Västra Götalandsregionens skrivhandledning i samverkan med koncernstab kommunikation och externa relationer på Koncernkontoret. Målet är:

  • texter som är korrekta, överblickbara, lätta att ta till sig och inkluderande.
  • en enhetlig och väl anpassad stil och ton.
  • effektiva arbetsmetoder och en smidig skrivprocess.
  • medvetna och skickliga skribenter som tycker det är roligt att arbeta med klarspråk. 
  • nöjda mottagare.

Upphandlad leverantör är Expertinfo

Kontakt för beställning av språkkonsulttjänster:
Hans Larsson
E-post: hans.larsson@expertinfo.se
Telefon: 070-495 32 49
Telefontid: måndag–fredag 9.00–16.00

Språkgranskning

Vilken typ av språkgranskning du behöver beror på olika faktorer. Du kan få din text granskad utifrån följande nivåer:

1. Korrekturläsning: grammatik, kontroll av stavning, böjning, avstavning, stringens, meningsbyggnad.

2. Här ingår även anpassning till målgruppen och syftet med texten, exempelvis ordval, meningsbyggnad, stil och ton.

3. Här ingår även ändring av disposition och rubriker.

4. Mycket omfattande bearbetning av texten för exempelvis en annan målgrupp eller ett nytt syfte.

Nivå 1 ingår i alla andra nivåer.

Språkkonsulten granskar textens alla delar om inget annat anges vid beställningen, exempelvis referenser, fotnoter, text i figurer, diagram och tabeller. Granskningen gäller texter på svenska.

Skicka gärna ett utkast eller utdrag ur texten som du vill ha språkgranskad, så får du ett kostnadsförslag. 

Klarspråksprojekt

Språkkonsulter kan hjälpa till med att ta ett helhetsgrepp om klarspråksarbetet. Utifrån en analys av kommunikationssituationen kan de skräddarsy utbildningar, identifiera behov av mallar och finnas med som stöd i hela skrivprocessen. I projekt med många skribenter inblandade hjälper de till att skapa goda textexempel och underlättar för deltagarna att koncentrera sig på sina respektive expertområden. 

Våra språkkonsulter

Expertinfo erbjuder två examinerade språkkonsulter i svenska, Petra Vainionpää och Gunilla Granbom. Här presenterar de sig kort:

Petra Vainionpää
Jag har arbetat i snart 25 år med att bearbeta och granska text och utbilda i klarspråk, främst gentemot offentliga verksamheter – kommuner, regioner och departement.  Jag har hållit klarspråksutbildningar inom Västra Götalandsregionen sedan 2012 – både allmänna och mer specifika. När det gäller texter har jag bearbetat manualer, strategier med mera.

Gunilla Granbom
Jag har arbetat med språk, skrivande och kommunikation i snart 30 år. Jag utbildar i klarspråk, retorik och i att skriva för webben, både inom offentlig verksamhet och privat. När jag skriver, bearbetar och granskar texter ska de inte bara bli språkligt korrekta, utan dessutom effektiva verktyg som underlättar kommunikationen. 

Senast uppdaterad: 2020-02-24 08:55