Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunikationstjänster

Västra Götalandsregionens avtal för informations- och kommunikationstjänster gäller alla typer av kommunikationsinsatser. Beroende på uppdragets karaktär ska kommunikationstjänster antingen avropas via rangordning eller förnyad konkurrensutsättningen.

Rangordning när det finns en färdig idé: I de fall där beställaren har en färdig idé som leverantören ska utveckla eller genomföra eller båda delarna används rangordning.

Förnyad konkurrensutsättning när en det saknas en färdig idé: I de fall där beställaren har ett mål och syfte men behöver hjälp att ta fram idé och lösningsförslag eller där vi vill teckna avtal om löpande tjänster eller årsavtal används förnyad konkurrensutsättning.

FKU Avropsblankett kommunikationstjänster

Rangordning

När beställaren har en färdig idé som leverantören ska utveckla eller genomföra eller båda delarna ska avrop ske enligt följande rangordning:

 1. Valentin Experience
 2. Gullers Grupp
 3. Cordovan Communication
 4. Welcom
 5. Linderoths

Fyll i briefmallen

Förbered din beställning av kommunikationstjänster genom att fylla i följande mall:

Briefmall för kommunikationstjänster

För att fakturan ska komma rätt behöver du fylla i förvaltningens GLN-nummer och FE-nummer i briefmallen. 

Lista över GLN- och FE-adresser

Svar inom två arbetsdagar

Vid avrop av kommunikationstjänster ska de upphandlade byråerna tillfrågas enligt rangordningen via respektive kontaktvägar. Byrån har två arbetsdagar på sig att meddela om de åtar sig uppdraget eller inte. Om byrån inte svarar inom två arbetsdagar (48 timmar), tackar nej till uppdraget eller inte kan leverera enligt beställarens önskemål får beställaren kontakta nästa leverantör i rangordningen. Skicka då ett mejl till föregående byrå och meddela att du går vidare i rangordning.

1. Valentin Experience

Vid rangordning ska Valentin Experience alltid anlitas i första hand.

Sylvide Laag 
Valentin Experience
Mobil: 076-130 67 80
E-post: vgr@valentin.se
Webbplats: www.valentin.se

2. Gullers Grupp

Gullers Grupp ska kontaktas i andra hand, om tidigare rangordnade byrå av någon anledning inte kan åta sig uppdraget.

Susan Lorentzen
Gullers Grupp
Mobil: 070-617 65 39
E-post: vgr@gullers.se
Webbplats: www.gullers.se

3. Cordovan Communication

Cordovan Communication ska kontaktas i tredje hand, om tidigare rangordnade byrå av någon anledning inte kan åta sig uppdraget.

Ulrika Sohtell
Cordovan Communication
E-post: ulrika.sohtell@cordovan.se
Webbplats: www.cordovan.se

4. Welcom

Welcom ska kontaktas i fjärde hand, om tidigare rangordnade byrå av någon anledning inte kan åta sig uppdraget.

Peter Linder
Welcom
Mobil: 070-813 18 86
E-post: peter.linder@welcom.se
Webbplats: www.welcom.se

5. Linderoths

Linderoths ska kontaktas i fjärde hand, om tidigare rangordnade byrå av någon anledning inte kan åta sig uppdraget. OBS, vid förnyad konkurrensutsättning, mejla båda kontaktpersonerna:

Lena Kling
Linderoths
Mobil: 073-519 46 98
E-post: lena.kling@linderoths.se

Anders Wallin
Linderoths
Mobil: 070-253 48 59
E-post:anders.wallin@linderoths.se

Webbplats: www.linderoths.se

Förnyad konkurrensutsättning

När beställaren har ett mål och syfte men behöver hjälp att ta fram idé och lösningsförslag eller där vi vill teckna avtal om löpande tjänster eller årsavtal används förnyad konkurrensutsättning. Förnyad konkurrensutsättning (FKU) innebär att beställaren tar in en offert eller ett förslag från samtliga upphandlade kommunikationsbyråer. Det kan du göra när du vill något av följande:

Koncerninköp på Koncernkontoret hjälper till med förnyade konkurrensutsättningar.

Marianne Dalerstedt

Inköpare
Kontaktperson vid förnyad konkurrensutsättning

Kommunikationsbyrån ska kunna ta fram förslag på kommunikativa helhetslösningar och genomföra eller producera dem. Det kan gälla kommunikations- eller marknadsaktiviteter som kampanjer och då i flera kanaler med ett integrerat och sammanhållande koncept som på ett attraktivt sätt presenterar Västra Götalandsregionens erbjudande mot specifika målgrupper. Uppdragen kan vara både tidsbundna kampanjer, löpande kommunikations- eller marknadsaktiviteter, PR-aktiviteter och opinionsbildning.

Exempel på tjänster:

 • Grafisk formgivning och produktion (tryckt och digitalt)
 • Framtagande av grafisk och visuell profil
 • Fotografering, bildbehandling och övrig hantering av bilder
 • Copy
 • Digital produktion såsom rörlig grafik, bild och video
 • Filmproduktion; såväl omfattande filmproduktioner som snabba, enklare inslag för publicering på webb och sociala medier. Beroende på uppdragets karaktär kan arbetet utgöra både hela eller delar av produktionen, som filmning, regi och kringarrangemang (rekvisita, smink, medverkande och statistkontakter m.m.), redigering, klippning, textning och formatanpassning och till färdig produkt
 • Evenemang och mässor (helhets- eller delansvar)
 • Facilitering av möten
 • Marknadsundersökningar och uppföljningar av kampanjer/opinionsbildande insatser.

För tryckeritjänster finns en separat upphandling med tryckerier via Regiontryckeriet. De upphandlade byråerna för kommunikationstjänster kan anlita sina upparbetade tryckerier för Västra Götalandsregionens uppdrag om det utgör en mindre del av beställningen.

Tryckeritjänster


Senast uppdaterad: 2017-02-16 16:34