Färger

Västra Götalandsregionens visuella profil består av fem profilfärger, gult grönt, blått, rött och grått, som ska användas i våra dekorelement. 

Därutöver finns det åtta komplementfärger som till exempel kan användas till diagram, ramar och rubriker.

I manualen för den visuella profilen hittar du färgkoder för tryck på bestruket och obestruket papper, för digitala medier och skärm, målning, skyltproduktion med mera.

Senast uppdaterad: 2018-04-09 14:27