Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grafiska mallar

Västra Götalandsregionens visuella profil är framtagen för att både ge möjlighet till varierande layouter och en god tillgänglighet.

Det finns mallar och dekorer för professionell formgivning i InDesign samt för internt bruk och produktion i Microsoft Word och Powerpoint (informationsblad, omslag, nyhetsbrev och bildspel). Det finns dessutom mallar för användning i digitala medier. För att säkerställa att korrekt mall används bör den laddas ner från VGR:s mediebank vid varje produktionstillfälle.

VGR Mediebank

Användarinstruktioner

Omslag

Välj mellan fem olika omslag. Samtliga mallar finns med röd, blå, grön, gul och grå dekor, med och utan plats för bild. Tänk på kontrast och läsbarhet när du väljer bild till omslag. Det finns även en mall för baksida.

Ur ett tillgänglighetsperspektiv – skriv gärna en alternativtext som beskriver bilden. Detta gör du genom att högerklicka på bilden, välj "Formatera bild", klicka sedan på symbolen "Layout och egenskaper" och därefter "Alternativ". Här skriver du bildens beskrivning. Mallar för omslag finns också för professionell formgivning i InDesign.

Informationsblad

Informationsbladen finns i fyra utföranden: med liggande dekor, en eller två spalt och med stående dekor, en eller två spalt. Samtliga utföranden finns med röd, blå, grön, gul och grå dekor.

För att byta ut logotypen: öppna sidfoten, markera logotypen och välj "Ändra bild". Kontrollera att den nya logotypen har samma storlek och samma placering som den du ersätter.

Ur ett tillgänglighetsperspektiv – använd de förinställda formateringarna för rubriknivåer, text, tabell, lista och faktaruta.

Powerpoint

VGR PP-mall 2013 är i bildstorlek 4:3 och VGR PP-mall 2016 är skapade för bildstorlek 16:9. Powerpointmallar finns med svart eller vit bakgrund och med röd, blå, grön, gul och grå dekor. Välj mellan fem olika startsidor, med och utan plats för bild och mellan flera undersidor.

För att byta ut logotypen: gå in i bildbakgrund, markera logotypen och välj "Ändra bild". Kontrollera att den nya logotypen har samma storlek och samma placering som den du ersätter.

Ur ett tillgänglighetsperspektiv – använd de förinställda formateringarna och tänk på kontrast och läsbarhet när du väljer bild till omslag när rubrik placeras på bild.

Nyhetsbrev

Mall för nyhetsbrev finns med röd, blå, grön, gul och grå dekor och för produktion i både Word och Indesign.

För att byta ut logotypen: öppna sidfoten, markera logotypen och välj "Ändra bild". Kontrollera att den nya logotypen har samma storlek och samma placering som den du ersätter.

Ur ett tillgänglighetsperspektiv – skriv gärna alternativtext som beskriver bilderna. Det gör du genom att högerklicka på bilden, välj "Formatera bild", klicka sedan på symbolen "Layout och egenskaper" och därefter "Alternativ". Här skriver du bildens beskrivning.

Dokument med omslag

Mallar för rapporter och andra Worddokument där du vill ha ett snyggt omslag med vår visuella profil. Mallen har också en innehållsförteckning och plats för förord som du använder vid behov.

De finns med liggande och stående dekor på omslaget och med dekorfärgerna röd, blå, grön, gul och grå. Dokumenten benämns enligt följande:

  • Liggande dekor - Dok_med_omslag_ld_färg
  • Stående dekor - Dok_med_omslag_st_färg

För att byta ut logotypen: öppna sidfoten, markera logotypen och välj "Ändra bild". Kontrollera att den nya logotypen har samma storlek och samma placering som den du ersätter.

Ur ett tillgänglighetsperspektiv – använd de förinställda formateringarna för rubriknivåer, text, tabell, lista och faktaruta.

Nyhetsbrev Indesign

Nyhetsbrevet finns i alla fem dekoralternativen som .ind och .idml filer. Alla länkar (logotyper, dekorer och markeringsbilder) finns i länkmappen. Ladda ner både InDesign filen och länkmappen. '

Har du problem att öppna InDesignfilen? Då kanske du har en äldre version av InDesign. Använd i så fall en idml-fil.

Omslag Indesign

Omslag finns i fem olika designer som .ind och .idml filer. Samtliga omslag finns i fem dekoralternativ och har två olika baksidor att välja mellan.

Det finns filer för bestruket och för obestruket papper. Alla länkar (logotyper, dekorer och markeringsbilder) finns i länkmappen. Ladda ner både InDesign-filen och länkmappen.

Har du problem att öppna InDesignfilen? Då kanske du har en äldre version av InDesign. Använd i så fall en idml-fil.


Senast uppdaterad: 2016-12-30 08:07