Koncernkontoret

Koncernkontoret arbetar med regionövergripande frågor inom bland annat hälso- och sjukvård, regional utveckling, ekonomi, personal/HR, IT och information/kommunikation. Uppgiften är att bereda och genomföra uppdrag åt regionfullmäktige regionstyrelsen, fem hälso- och sjukvårdsnämnder, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden, kommittén för mänskliga rättigheter, folkhälsokommittén samt beredningar/utskott till dessa. Koncernkontoret ska också ge stöd till förvaltningarna.

Koncernkontorets staber och avdelningar

Senast uppdaterad: 2019-04-16 14:41