VGR IT

VGR IT är Västra Götalandsregionens IS/IT-organisation som ansvarar för drift och support av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni. Organisatoriskt sett är vi en avdelning inom Koncernkontoret med drygt 600 anställda.

Våra medarbetare finns placerade på fyra kontor runt om i Västra Götalandsregionen; Borås, Mölndal, Skövde och Vänersborg.

VGR IT ska vara den självklara tjänsteleverantören för våra kunder genom att leverera attraktiva och anpassade tjänster inom informationssystem och informationsteknologi. Vad innebär då detta?

  • Självklar innebär att våra kunder ser oss som den naturliga och givna samarbetspartnern 
  • Tjänsteleverantör är vi genom att vi alltid utgår från kundens behov och krav, fokuserar på att leverera värde och nytta i våra tjänster
  • Kund är Västra Götalandsregionens verksamheter, vid behov dess leverantörer och samarbetspartners 
  • Attraktiva innebär att kunden ser tjänstens värde och nytta i verksamheten 
  • Anpassade innebär att med regionalt och strategiskt perspektiv på bästa sätt tillfredsställa regionens verksamheter
  • IS/IT innebär drift, support, förvaltning för kontinuerlig och stabil leverans av etablerade tjänster samt att utifrån behov, strategier och omvärld utveckla och förädla tjänster

VGR IT:s verksamhetsplan

Göran Ejbyfeldt

IS/IT-direktör
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-25 13:23