Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR IT:s avdelningar

VGR IT är Västra Götalandsregionens gemensamma IS/IT-organisation. Vår verksamhet är indelad i sex avdelningar som tillsammans arbetar med och gör skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare genom att ansvara för drift, support, förvaltning och utveckling av de IT-stöd som används i VGR:s verksamheter.

Avdelningen Administrativa system arbetar med de IT-system som används inom VGR:s administrativa arbete. Det handlar till exempel om system för dokumenthantering och arkivering, ekonomi, material- och tjänsteförsörjning, lokalförsörjning, uppföljning och utvärdering, HR, personal och organisation, webbtjänster och projektstöd.

Avdelningen består av sju enheter som arbetar med såväl systemförvaltning, systemintegration och systemutveckling som verksamhetsutveckling och projektledning. Avdelningen förser också VGR IT med kompetens inom lösnings- och integrationsarkitektur och arbetar med att förbereda VGR:s applikationsportfölj inför kärnverksamhetens kommande behov.

Ekonomi & avtal ansvarar för vår ekonomihantering och redovisning samt kostnadseffektivisering. Medarbetarna arbetar med bland annat avtals- och licensoptimering, konsulthantering, sourcingprövning och IT-delarna i VGR:s upphandlingar.

Avdelningen Informations- och kommunikationsteknik, IKT, ansvarar för all infrastruktur och drift samt IT-nära tjänster i VGR. Avdelningen arbetar med drift och förvaltning samt teknikutveckling av befintliga och kommande teknikområden och har i uppdrag att leverera kostnadseffektiva, driftsäkra och energieffektiva lösningar samt att säkerställa effektiva processer som möjliggör uppföljning och kontroll av VGR:s infrastruktur och VGR ITs driftåttaganden.

IKT:s medarbetare finns fördelade inom följande åtta enheter: Projekt & Uppdrag, IT-arbetsplats, IT-infrastruktur, IT-drift, Datacenter, server/databas, Nätverk och Datacom, Applikationsdrift och Systemdrift.

Ledningsstöd IS/IT är, precis som namnet låter, en avdelning med stödfunktioner till den övriga IS/IT-verksamheten. Avdelningens medarbetare arbetar bland annat med att förvalta och utveckla VGR:s IS/IT-styrmodell, processerna för VGR:s strategiska IS/IT-planer och att relevanta strategier finns på plats. Avdelningen ansvarar också för portföljhantering av VGR:s IS/IT- förvaltnings- och utvecklingsuppdrag.

Internt inom VGR IT ansvarar enheten för VGR IT:s ledningssystem och effektiva processer samt driver den interna verksamhetsutvecklingen genom förändringsledning, ständiga förbättringar och ger stöd till VGR IT:s ledning och övrig verksamhet inom bland annat kommunikation och administration.

Support Center är den primära kontaktvägen till och från VGR IT. Avdelningen ansvarar för IS/IT-relaterad support till Västra Götalandsregionens 55.000 användare samt för rådgivning och beställning av IT- och telefoniprodukter och teknisk support för arbetsplatstjänsten med tillhörande kringutrustning. Varje år hanterar avdelningen omkring 255 000 samtal, 52 000 datorer, 37 000 telefoner, 10 500 mobiltelefoner och 3 500 applikationer.

Avdelningen Vårdsystem arbetar med IT-system riktade mot hälso- och sjukvården. Det handlar till exempel om system som används inom primärvård, diagnostik och utredning, tandvård, ordination och förskrivning och vårdadministration.

Avdelningen består av sju enheter som arbetar med såväl systemförvaltning, systemintegration och systemutveckling som verksamhetsutveckling och projektledning, samt krav och test. I avdelningens uppdrag ingår också att proaktivt förbereda VGR:s applikationsportfölj inför kärnverksamhetens kommande behov.


Senast uppdaterad: 2019-09-24 10:32