Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Säkerhet och beredskap

Säkerhet
Beredskap
Utbildning

Aktuellt

Enhet säkerhet och beredskap i Almedalen 2019

Enhet säkerhet och beredskap kommer att bistå Västra Götalandsregionens deltagare i säkerhetsfrågor före och under Almedalsveckan på Gotland under vecka 27. I den regionala säkerhetsenhetens uppdrag ingår att verka med råd och stöd för att skapa trygghet och säkerhet för Västra Götalandsregionens förtroendevalda.

På plats i Visby kommer säkerhetskoordinator att finnas för att operativt och strategiskt stödja vid evenemang och andra utåtriktade aktiviteter. Allt ifrån otrygghet och brottsutsatthet till allvarliga händelser planeras åtgärder för.

Arbetet på plats föregås av planering och samverkan med andra berörda aktörer för att på bästa möjliga sätt skapa trygghet och säkerhet för regionens deltagare. 

ESB, Enhet säkerhet och beredskap - Verksamhetsskydd
sakerhet-beredskap@vgregion.se

 

Enhet säkerhet och beredskap medverkade i Almedalen förra året under Valåret 2018 för att främja trygghet och säkerhet för politiker och förtroendevalda i VGR

Hot, våld och trakasserier mot politiker och förtroendevalda är en realitet i dagens samhälle och något man aktivt och mentalt måste arbeta med och förbereda sig på. Enligt Västra Götalandsregionens policy råder nolltolerans mot trakasserier, kränkningar hot och våld. Alla brott skall polisanmälas. Brott mot förtroendevalda och politiker i VGR ses som ett angrepp på demokratin och är en prioriterad fråga för regionen.

Den regionala säkerhetsenheten ESB, (Enheten för Säkerhet och Beredskap), hade i uppdrag att regionalt och i samverkan med andra aktörer hantera frågan om säkerhet och trygghet under valåret 2018.

Målsättningen var att skapa trygghet för regionens förtroendevalda samt genom information, råd och stöd sträva efter att förebygga och förhindra oönskade händelser.

I uppdraget ingick att vägleda förtroendevalda i regionen genom att ta fram informationsmaterial, avsett även som utbildningsdel, samt en intern handlingsplan för hantering av händelser med trakasserier, hot och våld samt annan brottslighet.

Från och med 2018-03-01 finns en utpekad funktion i regionen. Funktionen är benämnd säkerhetskoordinator. Huvuduppgiften är att verka som stöd vid säkerhetsfrågor under valåret och vara en sammanhållande länk vid brottsliga händelser riktade mot regionens politiska företrädare.

Enhet säkerhet och beredskap (ESB) samverkar under året bland annat med polisen, säkerhetspolisen, bevakningsföretag, SKL och andra.

Funktionen är en del av Enhet säkerhet och beredskap ESB's organisation och nås via mail: sakerhet-beredskap@vgregion.se

 

Trygghet och säkerhet under valåret 2018 - Folder i A4-format (pdf) 

Trygghet och säkerhet under valåret 2018 - Folder i A6-format (pdf)

Kontakt

Säkerhet och beredskapsfrågor - Kontakt med oss gällande frågor om säkerhet och beredskap

 

 

Maria Fast

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Carina Jagenäs

Samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-08-30 13:58