Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beredskap

Enhet säkerhet och beredskap ansvarar för krisberedskap i Västra Götalandsregionen. För att kunna hantera en allvarlig händelse eller katastrof måste vi veta vilka risker som finns i regionen, vilka konsekvenser en händelse kan få och vilka resurser som finns tillgängliga. Vi måste bedöma sannolikheten för att något ska hända, förbereda hur vi ska agera samt ta fram övergripande planer.

Västra Götalandsregionen har under åren drabbats av ett flertal allvarliga händelser som t ex spårvagnsolyckan vid Vasaplatsen i Göteborg 1992 och diskoteksbranden på Hisingen 1998. Erfarenheterna från dessa händelser visade entydigt på behovet av samordning av sjukvårdens resurser och åtgärder samt vikten av att det finns en snabb kontaktväg in till sjukvården.
Enligt MSBFS 2010:6 genomför Västra Götalandsregionen varje år risk- och sårbarhetsanalyser, vilka ligger till grund för de åtgärder som vidtas för att upprätthålla en god beredskap. 

Beredskap

Hjälp utomlands Västra Götalandsregionen är utpekad enligt SFS 2008:552 som ett av de landsting som ska ha beredskap till insatser för att bistå svenska medborgare utomlands. Begäran om sådan hjälp går till Tjänsteman i beredskap och hanteras av Enhet säkerhet och beredskap.

RTiB och Regional särskild sjukvårdsledning/Regional krisledning
Västra Götalandsregionen upprätthåller dygnet runt en funktion för att kunna hantera akuta händelser, initiera regionens olika krisorganisationer och den regionala ledningen. Denna funktion benämns Regional tjänsteman i beredskap, RTiB.

Vid allvarliga händelser eller andra samhällsstörningar behöver en regional Särskild sjukvårdsledning/Krisledning etableras omgående för att samordna, leda och fördela resurser på regional nivå. Detta ansvarar RTiB för att påbörja och vid större händelser starta upp en regional krisledningsstab. Syftet är att skapa inriktning och samordning för samhällets samlade hantering, inom Västra Götalandsregionen och tillsammans med andra aktörer.

Även andra myndigheter på regional eller nationell nivå kan behöva komma i kontakt med Västra Götalandsregionen vid akuta ärenden dygnet runt och går då via R-TiB. Exempel på det är Länsstyrelsen, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller Utrikesdepartementet.

RTiB (Regional tjänsteman i beredskap)
Kontakt med RTiB via denna funktionsmail
Eller sök RTiB via SOS-Alarm.

Egenskydd och säkerhet

Enskildas ansvar Det pågår en diskussion om hur man skall stärka den enskildes säkerhet. En central tanke i Svensk krishantering, som också återspeglas i principerna ovan, är att varje organisation, förvaltning och även individ har ett eget ansvar att förbereda sig för kriser.

Detta innebär att även den enskilde individen i samhället har ett ansvar för sig själv efter de individuella förutsättningar som finns. Samhällets resurser skall användas till att ta hand om det som går utöver hushållens egen förmåga att hantera, inte till att ersätta det egna ansvaret.

Vid en allvarlig händelse såsom exempelvis en kraftig storm tar det några dagar innan myndigheters åtgärder får effekt och samhället börjar normaliseras igen. En allmän målbild att ta sikte mot är att varje hushåll, individ, bör ha en egen förmåga och planering för att hantera en kris, såsom exempelvis frånvaro av el, vatten och uppvärmning i tre dygn - 72 timmar. Detta avlastar också myndigheterna så att de kan sätta in resurser till att hjälpa dem som inte har förmåga att klara sig själva. På motsvarande sätt bör varje förvaltning och organisation ha en egen beredskap.

För mer information om egenskydd läs mer nedan:

Egenskydd och säkerhet Din säkerhet och krisberedskap Krisinformation från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Senast uppdaterad: 2019-08-30 15:24