Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Krishantering

När det gäller krishantering har alla myndigheter och organisationer i Sverige ansvar för sitt eget verksamhetsområde, ett så kallat sektorsansvar. Detta ansvaret gäller alltid och i alla situationer. Sveriges krishantering har tre viktiga principer. Samma principer gäller för Västra Götalandsregionen.

  • Ansvarsprincipen. Den som ansvarar under normala förhållanden ansvarar även under kris och krig.
  • Närhetsprincipen. Krisen ska hanteras där den inträffar och av närmast berörda och ansvariga.
  • Likhetsprincipen. Innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt som möjligt ska vara densamma under normala förhållanden som under kris.

Varje förvaltning/bolag har ett ansvar att förbereda och anpassa sin krishantering efter Västra Götlalandsregionens krishanteringsprocess. Vid behov kan övriga förvaltningar/bolag bistå med kompetens och/eller resurser. Hur detta hanteras styrs i den regionala krishanteringsplanen.

Regional krishanteringsplan

inkluderar även Regional kriskommunikationsplan

Regiondirektörens krisledningsstöd

Som stöd för mindre förvaltningar i deras arbete med att skapa krishantering finns en grundmall att utgå från: Mall - enkel krishanteringsplan

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20