Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Koncernstab hälso- och sjukvård

Koncernstaben har i uppdrag att stödja hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna samt utförarna i hälso- och sjukvård- och tandvårdsfrågor.

Koncernstab hälso-och sjukvård består av ett ledningsstöd och fyra avdelningar:

Kunskapsstöd

Vårdgivarfrågor

Vårdens digitalisering

Koncernstaben arbetar med:

 

  • framtidens vårdinformationsmiljö
  • långsiktiga utvecklings- och inriktningsfrågor samt strategier för Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård samt tandvård
  • jämlik vård
  • kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor
  • regiongemensamma prioriteringar, etikfrågor och medicinska riktlinjer
  • läkemedelsfrågor
  • tillgänglighetsfrågor, vårdgaranti
  • hjälpmedelsfrågor

Koncernstab hälso- och sjukvård följer hälso- och sjukvårdsutvecklingen nationellt och internationellt, förändringar när det gäller lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens område samt tar initiativ som främjar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens långsiktiga utveckling.

Medarbetare från koncernstaben företräder Västra Götalandsregionen i hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsfrågor på tjänstemannanivå vid förhandlingar med andra regioner, landsting, kommunalförbund samt statliga myndigheter.

Kontakt

Ann Söderström

Hälso-och sjukvårdsdirektör
Telefonnummer

Britt-Marie Nilsson

Chefsassistent, samordnare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-07-09 10:58