Kunskapsstöd

Avdelningen kunskapsstöd har det samlade ansvaret för vårdens innehåll och prioriteringen av det ordnade införandet samt utmönstringen av metoder och arbetssätt. Avdelningen har ägaransvaret för den kliniska forskningens infrastruktur inom hälso- och sjukvård samt tandvård, samordnar regiongemensamma strategier och processer samt stödjer utförare och beställare i respektive uppdrag. Områdets arbete sker i samverkan med Göteborgs universitet, Chalmers samt näringslivet inom Life Science-området.

Avdelningen består av 4 enheter:

  • Kunskapsstöd för somatik
  • Kunskapsstöd för psykisk hälsa
  • Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel
  • Sjukhusapoteket

Anders Carlqvist

Avdelningschef kunskapsstöd
Telefonnummer

Stina Ahlnér

Administrativ koordinator
Telefonnummer

Lise-Lotte Risö Bergerlind

Enhetschef kunskapsstöd för psykisk hälsa
Telefonnummer

Marie Claesson Rasmuson

Enhetschef sjukhusapoteket
Telefonnummer

Tomas Bremholm

Enhetschef för kunskapsstöd somatik
Telefonnummer

Peter Amundin

Ledning, hälso- och sjukvård
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-30 14:50