Kvalitetstyrning, uppdrag och avtal

Avdelningen Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal stödjer hälso- och
sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen i deras uppdrag.,
Avdelningen ger hälso- och sjukvårdsnämnderna stöd i deras uppdrag att vara
befolkningsföreträdare utifrån befolkningens behov av hälso- och sjukvård och
tandvård.

Leena Ekberg

Avdelningschef kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31