Ledningsstöd

Ledningsstödets främsta uppgift är att vara ett stöd till hälso- och sjukvårdsdirektören att leda och samordna arbetet inom koncernstab hälso- och sjukvård och i att utveckla hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. 

Ledningsstödet leder och medverkar i utredningsarbeten och framtagning av yttranden, motions- och remissvar. Ledningsstödet samordnar både ärendeplanering på tjänstemannanivå och på politisk nivå med särskilt fokus på ärendefördelning och ärendeberedning inför hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträden. 

Britt-Marie Nilsson

Chefsassistent, samordnare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-30 14:47