Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avdelning vårdgivarfrågor

1 juni 2019 bytte avdelning kvalitet och patientsäkerhet namn till avdelning vårdgivarfrågor. I avdelningen ingår tre enheter.

Patientsäkerhet

Enhet patientsäkerhet tar tillvara patienternas intressen, synpunkter och erfarenheter för att använda dessa i det kontinuerliga förbättringsarbetet inom hela Västra Götalandsregionen för att nå en säker och jämlik vård. 

Enheten arbetar med långsiktiga patientsäkerhetsfrågor genom ett kontinuerligt och strategiskt arbete. Enheten ansvarar för kontakter med tillsynsmyndigheten (IVO) inom ramen för Västra Götalandsregionens roll som vårdgivare. Inom enheten ingår även Strama Västra Götaland som jobbar med utbildnings- och uppföljningsarbete kring antibiotikafrågor. Enheten ansvarar för funktionsgrupp chefläkare i Västra Götalandsregionen.

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Genom att bidra till en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling arbetar enheten för att all hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen ska hålla en god och jämlik kvalitet. Enheten har det samlade ansvaret för att öka jämlikhet inom hälso- och sjukvård och identifierar, initierar och driver utvecklings- och innovationsprojekt för att förbättra sjukvårdssystemet och öka vårdens kvalitet och effektivitet. Enheten samarbetar med till exempel universitet och högskolor samt nationella och internationella sjukvårdsorganisationer.

Kunskapscentrum för jämlik vård är en integrerad del av enheten.

www.vgregion.se/jamlikvard

Vårdsamordning

Enheten arbetar med koncernövergripande samordning av verksamheter inom hälso- och sjukvård. Det innebär bland annat ansvar för samordning av nivå 2-grupper samt samordningsråd inom hälso- och sjukvård. I enhetens arbetsområden ingår även ledningssystemet för hälso- och sjukvård samt SMS-livräddarprojektet.

Karin Möller

Avdelningschef vårdgivarfrågor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-06-28 12:02