Vårdens digitalisering

Avdelningen Framtidens vårdprocesser och enheten e-hälsa driver arbetet med att utveckla e-hälsa och Framtidens vårdinformationsmiljö för sjukvårdssystemet i Västra Götalandsregionen. Avdelningen arbetar med verksamhetsstyrning av IS/IT och att utveckla vårdens metoder med hjälp av e-hälsolösningar. Vidare skapas förutsättningar för koncernövergripande utnyttjande av information genom arbete med standards, kodverk, termer och begrepp. Inom enheten eHälsa finns även redaktionen för 1177.se. 

Ragnar Lindblad

Avdelningschef vårdens digitalisering
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31