Koncernstab regional utveckling

Koncernstab regional utveckling bereder ärenden och genomför beslut från de nämnder och kommittéer i Västra Götalandsregionen som har ett regionalt utvecklingsansvar.

Avdelningarna inom Koncernstab regional utveckling är:

  • Folkhälsa
  • Forskning, utbildning och utveckling- FoUU
  • Kollektivtrafik och infrastruktur
  • Kultur
  • Miljö
  • Mänskliga rättigheter
  • Näringsliv

Kontakt till avdelningar inom Koncernstab regional utveckling

Läs mer om Västra Götalandsregionens uppdrag för hållbar utveckling i Västra Götaland.

Helena Lundberg Nilsson

Regionutvecklingsdirektör
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33